نوزدهمین جلسۀ گروه تخصصی متن برگزار شد

نوزدهمین جلسۀ گروه تخصصی متن در روز چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۶:۰۰ با شرکت ۲۴ نفر از اعضا به‌صورت حضوری و برخط در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران برگزار شد. ابتدا خانم دکتر شکری، رئیس گروه تخصصی، پس از خوش‌آمدگویی به اعضای حاضر و برخط، دستور جلسه را اعلام کردند. سپس ایشان از آقای دکتر مهدی حجت، رئیس ایکوموس ایران، خواهش کردند توضیحاتی در مورد جلسات مربوط به تاسیس گنجینۀ آثار میراث فرهنگی بفرمایند. دکتر حجت با خوش‌آمدگویی به اعضا توضیح دادند که برای تحقق بخشیدن شعار ایکوموس «برافروختن آتش عشق به میراث فرهنگی در دل هر ایرانی» مسیری مشخص گردیده که آن عبارت است معرفی ارزش‌های مجموعۀ آثار کشور در سامانه‌ای (به‌صورت یک وبگاه برای ایکوموس). اعتقاد ما بر این است که تا به امروز بیشتر توضیح در مورد آثار مربوط به صفات آنها است نه ارزش‌های آنها در حالی که برای حفاظت آثار باید دلایل قانع‌کنندۀ عدم تخریب آثار(و حفاظت آنها) برای مردم روشن باشد و مثال‌هایی برای روشن شدن اهمیت تبیین ارزش آثار بیان کردند. ایشان نوید دادند که این سامانه در روز مجمع سالیانۀ ایکوموس در اواخر اردیبهشت ماه رونمایی می‌شود. سپس خانم دکتر شکری گزارشی از سفر تعدادی از اعضای محترم شورای گروه به شهر کاشان در راستای ایجاد سامانۀ مذکور و روند پیشرفت کار ارائه دادند. در ادامه ایشان از جناب آقای دکتر عسگرانی و همسر محترمشان برای پیاده‌سازی عالی سخنرانی تکیۀ دولت و همراهی ایشان با گروه متن تشکر ویژه کردند.

طبق دستور جلسه برنامه بعد اختصاص به ارائۀ آقای مهندس حمیدرضا پوراکبر با موضوع «مقایسۀ باغ‌های ایرانی و باغ‌های چینی» داشت. ایشان در مورد باغ‌های ایرانی و چینی و نحوۀ ارتباط و نوع نگاه آنها به طبیعت توضیحاتی فرمودند. سپس خانم مهندس معصومه حاجی‌زاده «گزارشی از کاروانسرای شیخ‌علی‌خان زنگنه جهادآباد» در قالب مصاحبه از ساکنان و سرمایه‌گذار کاروانسرا ارائه دادند و اعضا در این باره به بحث و گفت‌وگو پرداختند. برنامۀ آخر به بررسی چگونگی تشویق اعضا به مشارکت در فعالیت‌های گروه اختصاص یافت که در این زمینه پس از گفت‌وگوی جدی و مفصل و راهکارهای خوبی ارائه شد.

جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در روز چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۶ـ۱۸ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا