شانزدهمین جلسۀ گروه تخصصی کودکان و میراث برگزار شد

شانزدهمین جلسۀ گروه تخصصی کودکان و میراث طبق برنامۀ اعلام شده در روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۵-۱۷ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران با شرکت حضوری و برخط نه عضو برگزار شد.
در ابتدا به‌دلیل تعطیلی‌های پیش رو در روز دوشنبه به بحث و مذاکره در مورد تغییر ساعت و روز برگزاری جلسه اختصاص یافت. سپس آقای دکتر مهدی حجت، رئیس ایکوموس ایران، با اشاره به اینکه مهم‌ترین گروه بعد از گروه متن، گروه کودک است، و با دانستن اینکه هدف گروه، آشنایی کودکان ایران زمین با ارزش‌های میراث فرهنگی است در مورد اهمیت این گروه و نوع فعالیت‌ها و اقدامات قابل‌اجرای آن توضیحاتی بیان کردند. ایشان بیان داشتند که گروه کودک گروه اقدام و گزارش نیست بلکه گروه فکر است و باید با همفکری به اینکه چه‌کار و اقدامی لازم است، برسیم. سپس اعضا در مورد نحوه و نوع ارتباط ایکوموس با سایر مراکز و سازمان ها از جمله پایگاه‌های میراث جهانی در رابطه با آشنا کردن کودکان با ارزش‌های میراث فرهنگی به بحث و گفتگو پرداختند. در این باره آقای دکتر حجت به نکات قابل تامل در مورد کودک و نحوۀ آشنا کردن آن با ارزش‌های میراث فرهنگی اشاره و بیان داشتند که برای انتقال ارزش‌های میراث فرهنگی به کودکان باید نکاتی از جمله چه شخصی باید این ارزش ها را، با چه زبانی در چه موقعیتی بیان کند و انتقال این ارزش‌ها بر چه موازینی استوار است (که در این باره باید بحث کودک و ارزش را به‌طور مجزا تجزیه و تحلیل کرد) بیندیشیم. ایشان نیاز گروه به نوشتن بیانیه را نیز مطرح کردند.
در برنامۀ بعدی خانم مولود کیان راستی در مورد جلد دوم کتاب خود با نام نیلا و تخریب بافت تاریخی شهر کرمان از مجموعه داستان‌های دنباله‌دار «نیلا فرزند ایران» توضیح دادند. آقای دکتر حجت ضمن تقدیر و تشکر از تلاش ایشان در این باره بیان فرمودند: بحث حفاظت از آثارفرهنگی و چرایی عدم تخریب توسط افراد سودجو روشن نیست، زیرا در مورد چرایی حفاظت صحبتی به‌میان نیامده و فقط در مورد آن حکم شده است. در صورتی که امروزه کودک در مواجهه با این مسئله سوالاتی دارد و به بایدها توجهی نشان نمی دهد. بنابراین باید دلایل قانع کننده‌ای وجود داشته باشد، در صورتی که افرادی که خواهان دفاع از میراث فرهنگی هستند، دلایل چرایی و لزوم بودن آثار را روشن نکرده‌اند و فقط به توصیف صفات آن پرداخته‌اند. لذا اگر ارزش‌های یک اثر بیان شود، مسئلۀ چرایی حفاظت و عدم تخریب آثار روشن و عیان می شود، سپس در پایان بیان کردند اگر در جلدهای بعدی کتاب آرام آرام بحث چرایی باقی ماندن آثار در ذهن خوانده به‌وجود بیاید، بر پویایی اثر افزوده می شود.
جلسۀ بعدی این گروه تخصصی متعاقبا اعلام خواهد شد.

پیمایش به بالا