پانزدهمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه برگزار شد

پانزدهمین جلسۀ گروه تخصصی در روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با شرکت هفت نفر از اعضا به‌صورت حضوری و مجازی در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران برگزار شد.
در این جلسه دربارۀ انتخاب و نمایش فیلم‌های مستند در سلسله نشست‌های نمایش و نقد فیلم‌های میراث فرهنگی گفت‌وگو شد. اعضای گروه تخصصی تصمیم گرفتند که فیلم‌هایی در این نشست‌ها به نمایش درآید که با محوطه‌ها، بناها، و یا اشیای تاریخی و باستانی ارتباط داشته باشد. باید تلاش شود که فیلم‌های منتخب در نوع خود بهترین روایت از موضوع مورد نظر باشند و از اعتبار سینمایی مناسب برخوردار باشند.
در ادامه دربارۀ برنامه‌های آینده گروه تخصصی رسانه گفت‌وگو شد. جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا