برگزاری هجدهمین جلسۀ‌ گروه تخصصی متن

هجدهمین جلسۀ گروه تخصصی متن و اولین جلسه در سال ۱۴۰۳، در روز چهارشنبه، ۵ اردیبهشت، ساعت ۱۵:۰۰ با شرکت ۱۷نفر از اعضا به‌صورت حضوری و برخط در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل شد. خانم دکتر شکری، رئیس گروه تخصصی، پس از خوش‌آمدگویی به اعضای حاضر و برخط، دستور جلسه را اعلام کردند.
ایشان نخست به مطالب پیشنهادی پیش از نوروز ۱۴۰۳ که توسط اعضای گروه متن انجام شده بود اشاره کردند و در ادامه خلاصه ای از اقدامات انجام شده توسط گروه متن در سال ۱۴۰۲ ارائه کردند. در پایان این مبحث تصمیم گروه این بود که ده موضوع کار پیشنهاد شده همچنان قابلیت انجام شدن توسط اعضا را دارند. با پیشنهاد آقای دکتر حجت، رئیس ایکوموس ایران، قرار شد که نقش این موضوعات در افزایش گنجینۀ آثار میراث فرهنگی پیوسته به اعضا یادآوری و توصیه شود.
خانم دکترشکری در ادامه پیشنهاد انتقال جلسات گروه متن از ساعت ۱۵ تا ۱۷ به ساعت ۱۴ تا ۱۶ به‌جهت سهولت شرکت اعضا در جلسات را مطرح نمودند که با اکثریت آرا تصویب شد.
در ادامه از خانم دکتر دلیلی بابت تلاش های بی دریغشان برای تأسیس گنجینۀ آثار میراث فرهنگی به‌صورت یک وبگاه برای ایکوموس تقدیر شد و از ایشان خواسته شد تا در این مورد توضیحاتی بدهند. ایشان عنوان نمودند که این وبگاه بستری برای ایجاد یک دایرةالمعارف میراث فرهنگی نیست و ما به‌دنبال عنوان مشخصات آثار نیستیم بلکه هدف شناساندن میراث فرهنگی به مردم از طریق معرفی ارزش‌های آنهاست، به‌گونه‌ای که آحاد مردم هرچه بیشتر متوجه اهمیت وجود و علت لزوم حفظ آنها بشوند. این تنها راه درست برای ایجاد آتش عشق به میراث فرهنگی در دل هر ایرانی است که شعار این ایکوموس ایران است. در انتها از خانم دکتر دلیلی خواسته شد که دستاورد فعالیت‌های انجام‌شده را در روز مجمع سالیانه ایکوموس در اواخر اردیبهشت ماه معرفی کنند.
موضوع پایانی عنوان کردن پیشنهادهایی برای تشویق سایر اعضای گروه متن برای همکاری با این گروه بود. حضار پیشنهادهایی شامل ایجاد بستر مطالعۀ منابع موجود در ایکوموس در خود این مجموعه و تشکیل گروه مجازی که اعضای این گروه بتوانند فعالیت‌ها و گزارش کارهای خود را به‌صورت موازی به اشتراک بگذارند، مطرح کردند.
جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در روز چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

پیمایش به بالا