مستندسازی میراث لایه‌لایه: کارگاهی در آرامگاه هادریان

ایکروم، حفاظت از فرهنگ، اشاعۀ تنوع

همراه با دکو۲۰۲۴ لایه‌های تاریخ را واکاوی کنید. در کارگاهی برای مستندسازی میراث لایه‌لایه در آرامگاه هادریان در رم به ما بپیوندید. این برنامۀ بی‌نظیر که به‌همت ایکروم برگزار می‌شود شیوه‌های قدیمی ترسیم دستی را با آخرین فنون مستندسازی رقومی ترکیب می‌کند تا روش‌های تاریخی ساخت را کشف کند.

  • زمان: ۱۷ تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴ (۲۸ خرداد ـ ۶ تیر ۱۴۰۳)
  • مکان: رم، ایتالیا
  • درخواستتان برای شرکت در این کارگاه را تا دوشنبه، ۲۲ آوریل ۲۰۲۴ (۳ اردیبهشت ۱۴۰۳) از این نشانی ارسال کنید:

https://www.iccrom.org/courses/documenting-layered-heritage-workshop-mausoleum-hadrian-docu2024

 

پیمایش به بالا