فراخوان شرکت در مسابقۀ فرهنگ طبیعت 2024

دومین دور جایزۀ فرهنگ طبیعت شروع شد. از اعضای ایکوموس دعوت می‌کنیم برای استفاده از فرصت برنده شدن در این جایزه، پروژه‌هایشان را تا ۳۱ مه ۲۰۲۴ (۱۱ خرداد ۱۴۰۳) ارسال کنند. جایزۀ فرهنگ طبیعت از طریق پویش سه‌شنبه‌های گل‌ریزان ۲۰۲۲ تأمین می‌شود (پانزده هزار یورو).
پروژه‌های فرهنگ ـ طبیعت ارتباط متقابل میراث فرهنگی و طبیعی را به‌رسمیت می‌شناسند و شیوه‌های حمایت از فرهنگ و طبیعت با رویکردی جامع همراه با جوامع محلی را بازاندیشی می‌کنند. پروژه‌های فرهنگ ـ طبیعت با حمایت و مدیریت منسجم و توسعۀ پایدار در مکان‌های میراثی، در مقابل معضلات تغییر اقلیم، آلودگی، و شهری‌سازی شتابان تاب‌آوری ایجاد می‌کنند.
این جایزه به پروژه‌ای تعلق می‌گیرد که در حال اجرا بوده، میان فرهنگ و طبیعت ارتباط ایجاد کرده، به شکلی خلاق و مؤثر رهاوردی قابل‌توجه برای حوزۀ میراث داشته باشد.
اعضای، کمیته‌ها، و کارگروه‌های ایکوموس می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند.
پروژه‌ها می‌توانند هم به میراث ملموس و هم ناملموس ارتباط داشته باشند. چشم‌انداز آنها ممکن است از خرد تا کلان، از محلی تا جهانی باشد.
کل جایزۀ پانزده هزار یورویی میان سه تا پنج برنده توزیع می‌شود. هیئت داوران جایزه را میان برندگان توزیع می‌کنند و مبلغی که هر برنده دریافت می‌کند بستگی به تعداد و کیفیت پروژه‌های دریافت‌شده دارد.

اسامی برندگان در سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام خواهد شد.

اسامی برندگان سال گذشته را اینجا بخوانید.

فراخوان شرکت در مسابقۀ فرهنگ طبیعت 2024 بیشتر بخوانید »