هفدهمین جلسۀ گروه تخصصی متن برگزار شد

هفدهمین و آخرین جلسۀ گروه تخصصی متن در سال ۱۴۰۲، در روز چهارشنبه، ۲۳ اسفند، ساعت ۱۵:۰۰ با شرکت ۱۹ نفر از اعضا به‌صورت حضوری و برخط در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل شد. خانم دکتر شکری، رئیس گروه تخصصی، پس از خوش‌آمدگویی به اعضای حاضر و برخط، دستور جلسه را اعلام کردند.
ایشان موضوعات پیشنهادی هیئت مدیره به‌عنوان اقدامات نوروزی برای اعضای گروه متن را ارائه دادند. پیشنهادها شامل هشت موضوع بود. رئیس گروه تخصصی از اعضای حاضر درخواست کردند تا با نظرات تکمیلی و اصلاحی در پخته‌تر و عملی‌تر شدن اقدامات نوروزی مشارکت کنند. در ادامه با همکاری اعضای حاضر پیشنهادهای مطرح شده بررسی شدند و امکان اجرایی‌سازی و اولویت‌بندی آنها تا حدودی مشخص شد. برخی پیشنهادها حذف و برخی دیگر با ذکر مثال‌هایی تدقیق شد.
در نهایت این پیشنهادها برای فعالیت‌های نوروزی اعضای گروه متن تصویب شد:
۱. انتخاب یک اثر میراث فرهنگی (بنا، مجموعه‌بنا، شهر، یا محوطۀ تاریخی) و نوشتن یک بند دربارۀ ارزش‌های آن (این اثر می‌تواند مقصد سفر نوروزی اعضا نیز باشد). توصیه شد در صورت امکان متن همراه با یک یا چند تصویر باشد.
۲. تکمیل کتاب‌شناسی اعضای یاران جاویدان ایکوموس ایران (استاد عبدالله قوچانی، استاد احمد کبیری، استاد میرعابدین کابلی، و استاد دکتر سیدمحسن حبیبی).
۳. پیاده‌سازی سخنرانی‌های اولویت‌بندی شده.
۴.تهیۀ گزارش در قالب روایت از سفر نوروزی.
۵. تهیۀ گزارش از شغل‌های مربوط به میراث فرهنگی که در خطر از بین رفتن هستند.
۶. بررسی متون نظم و نثر تاریخی با هدف آموختن ارزش‌های میراث فرهنگی و اهمیت حفظ آن.
۷. تحقیق وتفحص در موضوعات و پتانسیل‌های بازآفرینی میراث فرهنگی و امکان‌سنجی آن با توجه به نیازها و استفادۀ جامعۀ امروزی به‌نوعی که موجب تدوام و حفظ آن شود.
۸. بررسی و پیداکردن یک منبع مناسب با فعالیت گروه متن در منابع غیرایرانی و ترجمۀ آن.
۹. تهیۀ گزارش از استادان برجستۀ میراث فرهنگی بومی، به‌ویژه کسانی که با علوم جدید آشنایی دارند، در استان‌ها، شهرها، و روستاهای گوناگون
۱۰. تهیۀ گزارش‌های تصویری یا ویدئویی (حداکثر دو دقیقه‌) دربارۀ همۀ موارد فوق و همچنین دربارۀ کیفیت ارتباط و رفتار مردم با آثار تاریخی (وجوه مثبت و منفی).
اعضا بر این باور بودند که آغاز این فعالیت‌ها می‌تواند نقطۀ شروع پدیدآمدن پروژه‌های جدید در گروه تخصصی متن، دستاوردهای ارزشمند، و همچنین تمرین اعضا باشد.
مقرر شد که فهرست موضوعات مذکور به‌شکل تفصیلی با ایمیل به اعضای گروه متن ارسال شود تا در صورت تمایل در این کار ارزشمند شرکت نمایند.
جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در روز چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.

پیمایش به بالا