فراخوان عضویت در کارگروه میراث بومی ایکوموس جهانی

پس از تصویب قطعنامه‌ای برای توسعۀ شیوه‌های فهم و حفاظت بهتر میراث فرهنگی بومی به اتفاق آرا، در مجمع عمومی ایکوموس در دهلی در دسامبر ۲۰۱۷، یک کمیتۀ موقت متشکل از اعضای کمیته‌های ملی ایکوموس و کمیته‌های علمی بین‌المللی گوناگون اقداماتی را آغاز کردند که منجر به ایجاد کارگروه میراث بومی ایکوموس (IHWG) شد. کارگروه اکنون برای عضویت فراخوان داده است.

هدف کلی کارگروه میراث فرهنگی بومی آن است که همچون سکویی بین‌المللی باشد برای رهبران میراث بومی در کنار فعالان غیربومی جهت شناسایی و بسط دانش، فهم، و حفاظت میراث فرهنگی بومی. وظیفۀ کارگروه به‌طور مشخص عرضۀ یافته‌ها برای میراث بومی است، نه مدیریت یا سخنگویی از طرف جوامع بومی. کار کارگروه میراث بومی وجهی مهم از توانایی ایکوموس در انجام وظایفش برای فراهم‌آوردن راهنمایی جهت حفاظت میراث فرهنگی و حمایت از اجرای معاهدۀ میراث جهانی به‌شمار می‌رود.

شرایط عضویت

فراخوان عضویت مخصوص اعضای ایکوموس از رشته‌های گوناگون با تجربه در میراث بومی است که علاقه‌مندند در مأموریت و مقاصد کارگروه مشارکت داشته باشند. گرچه واقفیم که اعضای بسیاری ممکن است در زمینۀ میراث بومی تجربه داشته باشند، در این فراخوان اول، ترجیح با اعضای جوامع بومی است که دانش،‌ مسئولیت، یا تجربۀ کافی در شناسایی، مدیریت، نگهداری، و تفسیر میراث بومی دارند.

همکاری با کارگروه میراث بومی

کارگروه میراث بومی در مشاوره با شورای مرکزی خود (که انتخاب خواهند شد) و رابط هیئت مدیره برنامۀ کار سه‌ساله‌ای تنظیم خواهد کرد که شامل وظایف پیشنهادی، برنامۀ زمانی، مقاصد قابل حصول خواهد بود.

کارگروه میراث بومی

 • با شورای مرکزی و در ارتباط با هیئت مدیرۀ ایکوموس، دستورالعمل‌های کارگروه را پس از ۱۲ ماه بازبینی خواهند کرد تا از ادارۀ روان کارگروه اطمینان یابند و در صورت لزوم آن را جهت بهبود ساده کنند.
 • با سایر ارگان‌های ایکوموس، برای مثال، هیئت مدیره، دبیرخانۀ‌ بین‌المللی، کمیتۀ مشورتی و شورای علمی آن، سایر کارگروه‌ها، کمیته‌های ملی و بین‌المللی علمی، کار خواهد کرد تا انسجام لازم در کل ایکوموس در جهت فعالیت‌های مرتبط با میراث بومی پدید آید.
 • بر اساس برنامۀ کار سه‌ساله و یا به‌درخواست رئیس یا هیئت مدیره پروژه‌های مربوط به میراث بومی راه خواهد انداخت، و یا از پروژه‌های ذی‌ربط در ایکوموس حمایت و در آنها مشارکت می‌کند.
 • در صورت لزوم به هیئت مدیرۀ ایکوموس در زمینه‌های ذی‌ربط مشاورۀ‌ فنی می‌دهد.
 • از شبکۀ ایکوموس حمایت و در آن مشارکت می‌کند.
 • پیشرفت و حمایت اعضا / ارگان‌های ایکوموس را در چهارچوب معین شده در راهنمای کارگروه پایش می‌کند.
 • گزارش سالانۀ فعالیت‌ها و دستاوردهای خود را در قالب عرضه شده از سوی کمیتۀ مشورتی ایکوموس ارائه می‌کند.

فراخوان کامل را اینجا بخوانید

چگونگی ثبت نام در کارگروه میراث بومی

نامزدهای عضویت باید از سوی کمیتۀ ملی یا کمیتۀ بین‌المللی علمی شما تا تاریخ سوم آوریل ۲۰۲۴ (۱۵ فروردین ۱۴۰۳) ارسال شوند.

درخواست‌ها باید شامل موارد زیر باشد:

 • نام نامزد/داوطلب؛ نام کمیتۀ ملی یا کمیتۀ بین‌المللی علمی؛ شمارۀ عضویت ایکوموس،
 • زندگی‌نامۀ مختصر (حداکثر ۴۰۰ کلمه) شامل:
 •     تجارب و شایستگی‌های نامزد
 •     و اینکه آیا او جزو یکی از جوامع بومی است، و در این صورت
 •     وابستگی فرهنگی / قومی نامزد
 •     آیا نامزد مشمول ضوابط ایکوموس برای متخصصان نوخاسته می‌شود یا نمی‌شود
 • یک متن مختصر (۲۵۰ کلمه) که نشان‌دهندۀ نوع همکاری شما با کارگروه میراث بومی باشد.
پیمایش به بالا