فراخوان مشارکت در حلقۀ داستان همایش اقدام میراث‌مبنا برای اقلیم

ایکروم، حفاظت فرهنگ، ترویج تنوع

به حلقۀ داستان همایش پیش روی اقدام میراث‌مبنا برای اقلیم بپیوندید

تاریخ: ۲۶ ـ ۲۷ مارس ۲۰۲۴ (۷ ـ ۸ فروردین ۱۴۰۳) در دومین و سومین روز همایش

با کمال مسرت از شما دعوت می‌کنیم که به جلسات هدایت‌شدۀ حلقۀ داستان به‌عنوان بخشی از کنفرانس اقدام اقلیمی میراث‌مبنا بیپوندید. این جلسات فرصتی بی‌نظیر برای تبادل دانش و تجربه از طریق بحث‌های عمیق و واکاوی جمعی روایت‌هایی است که میراث، اقدام برای اقلیم، تاب‌آوری در برابر بحران، و تلاش‌های صلح‌جویانۀ ما را شکل می‌دهند. حلقۀ داستان، بینشِ حاصل شده از پنج شبکۀ صفر: محوطه‌های نوآوری میراث برای اقدام برای اقلیم ما را به هم می‌دوزد ــ از معماری بومی صحرای تار تا منابع طبیعی وافر اوباتوبو. گروه‌های شبکۀ صفر: میراث برای اقدام برای اقلیم با جوامع محلی همکاری کرده‌اند تا تاریخ‌های شفاهی آنها را مستند کنند و تجربۀ زیستۀ آنها را در حراست از میراث، اقدام برای اقلیم، تحدید خسارت ناشی از بحران، و صلح‌طلبی نافذتر کنند.

حلقه‌های داستان به صورت برخط شکل خواهد گرفت و پیوند ثبت نام آنها پس از ثبت نام اولیه در نشانی زیر ارسال خواهد شد:
https://iccrom.jotform.com/240632379297970

#Heritage #ClimateAction #ICCROM #NetZero #InternationalConference #HeritageBasedClimateAction

پیمایش به بالا