فراخوان ثبت نام در کارگاه بین‌المللی دورۀ مهارت‌پروری بازیابی پس از فاجعۀ میراث فرهنگی

ایکروم، حفاظت فرهنگ، ترویج تنوع

اکنون می‌توانید برای ثبت نام در «کارگاه بین‌المللی دورۀ مهارت‌پروری بازیابی پس از فاجعۀ میراث فرهنگی» (PCR2024) اقدام کنید.

جوامع بسیاری از تخریب میراث فرهنگی خود آسیب دیده‌اند، بنابراین تأثیر نامطلوب مخاصمات و بلایا بر میراث فرهنگی بدیهی است. با توجه به نیاز آنی برای اقدام در این زمینه، ایکروم و بنیاد اقتصاد میراث سانتاگاتا، با حمایت سخاوتمندانۀ بنیاد الف، با همسو ساختن مأموریت خود برای حمایت و مرمت میراث فرهنگی ــ به ویژه در مناطق تحت اثر مخاصمه و بلاهای طبیعی ــ به این نیاز پاسخ داده‌اند.

این دوره شامل موضوعاتی مانند ارزیابی ارزش، تحلیل وضعیت، و ابزارهایی برای بازیابی و تاب‌آوری است. دورۀ مهارت‌پروری به صورت ترکیبی شامل جلسات مجازی در اکتبر ۲۰۲۴ و حضوری در رم است.

نشانی برای دریافت اطلاعات بیشتر دربارۀ شهریه و دیگر نکات مهم، و ثبت نام.

#ICCROM #FondazioneSantagata #ALIPH #ICCROMTraining
 #CulturalHeritage #HeritageRecovery #PCR24 #PostCrisisRecovery #FondazioneSantagata

 

پیمایش به بالا