ششمین جلسۀ کارگروه تغییرات اقلیمی و میراث برگزار شد

ششمین جلسۀ کارگروه تغییرات اقلیمی و میراث با شرکت حضوری هشت نفر از اعضا در زمان مقرر شده، چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۵ ـ ۱۷ برگزار شد. این جلسه با خوشامدگویی رئیس کارگروه، آقای دکتر چگینی، آغاز گردید.
برنامۀ اول اختصاص به مهمان ویژۀ این جلسهِ آقای حسین پوراحمد، کارشناس مرمت از نوبندگان فارس، بود. توضیحات ایشان در مورد پروژۀ بهبود کیفیت زندگی در قالب معماری، محیط زیست، و اقدامات اجتماعی در نوبندگان بود که حدود هفت سال با گروهی متشکل از تخصص‌های متفاوت در حوزه‌های مختلف در زمینۀ آن مشغول به کار هستند. هدف این پروژه حفظ میراث فرهنگی و بالا بردن کیفیت زندگی مردم با مشارکت جامعۀ محلی است. ایشان توضیحاتی راجع به تاریخچه و موقعیت جغرافیایی نوبندگان، نقش و حضور تاریخی سازنده و مؤثر زنان در احیای بافت نوبندگان، و کاهش و افزایش حس تعلق خاطر ساکنان نسبت به نوبندگان در ادوار مختلف دادند و در ادامه موضوع را از سه منظر شکل گیری مدنیت بر اساس بی آبی و آب ، سبزینگی در خانه‌های ایرانی، و چگونگی تأثیر تغییرات اقلیمی نوبندگان بر حس تعلق ساکنان بررسی کردند. سپس با طرح سوال «چه کاربری‌هایی چگونه می‌تواند به بافت تاریخی و روستایی وارد شود به طوری که رونق، تردد و حضور افراد در این‌بافت ها پایدارباشد؟» از گروه تغییرات اقلیمی و میراث یاری و راهنمایی خواستند. در ادامه آقای دکتر چگینی ضمن تقدیر از ایشان، با اشاره به نکات برجستۀ کار، توضیحاتی را بیان فرمودند و در مورد پاسخ به سوال ایشان عنوان کردند که باید راه‌های امکان‌پذیر آمد و رفت مردم به این منطقه و افزایش شوق زندگی و احیای نوبندگان را یافت و در این امر نکته قابل ملاحظه این است که نباید فقط توجه به بافت سکونتگاهی داشت، بلکه باید به کل سرزمین و از همۀ جهات توجه داشت. سپس اعضا در این باره به گفت‌وگو پرداختند.
در برنامه دوم آقای دکتر چگینی فهرستی از حدود هفتاد عنوان از سازمان‌ها و نشریه‌ها مرتبط با موضوعات کارگروه تغییر اقلیمی و میراث ارائه و در مورد نحوۀ ارتباط، همکاری، و تبادل اطلاعات کارگروه با آنها توضیحاتی دادند. در ادامه ایشان مجموعه تصاویری از آثار با توجه به فصل زمستان و با نگاه به یکی از موضوعات تغییرات اقلیمی تاریخی ارائه دادند و توضیحاتی را بیان کردند. در پایان زمان برگزاری جلسات این کارگروه در شش ماه اول سال آتی به تصویب رسید. جلسۀ بعدی کارگروه در سال آتی در روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

پیمایش به بالا