فراخوان چکیدۀ مقاله برای سمپوزیوم علمی ایکوموس ۲۰۲۴

امسال کمیتۀ مشورتی ایکوموس، سمپوزیوم علمی خود را در اورو پرِتو، برزیل، از ۱۳ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴ (۲۳ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۳) دربارۀ‌ موضوع «بازگشت به منشور ونیز: چشم‌اندازهای انتقادی و معضلات معاصر» برگزار خواهد کرد.

فراخوان ارسال چکیده را بخوانید و چکیده‌های خود را پیش از ۱۵ مه ۲۰۲۴ (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) ارسال کنید.

شصتمین سالگرد منشور ونیز فرصتی استتثنایی برای ارزشیابی دوبارۀ آن در جایگاه سندی تاریخی که ریشه در بستری مشخص دارد و توسط مفهومی خاص از میراث شکل یافته، فراهم می‌کند. این سمپوزیوم به خوانشی انتقادی اختصاص یافته، متمرکز بر ارتباط منشور ونیز با گفتمان جاری پیرامون میراث و با اتخاذ رویکردی که برشی بر معاهدات ذی‌ربط می‌زند.

هدف سمپوزیوم ۲۰۲۴ ارزشیابی جامع دوبارۀ منشور ونیز در بستر معاصر است، با در نظر گرفتن ریشه‌های اروپامدار آن و با تأکید بر بازخوانی این منشور با در نظر داشتن مفاهیم در حال تحول میراث. افزون بر آن، سمپوزیوم در جست‌وجوی ایجاد رویکردی است که برشی بر سایر معاهدات بین‌المللی بزند، و بر اهمیت معرفت‌شناسی‌های گوناگون و سهم سرزمین‌های جنوب جهانی تأکید کند.

ریزموضوعات پیشنهادی سمپوزیوم

 

۱. بستر تاریخی و مفاهیم میراث
واکاوی بستر تاریخی و بنیادهای مفهومی‌ای که منشور ونیز را شکل دادند، با تأکید بر ریشه‌های اروپامدار آن و نیاز به بازخوانی انتقادی.

۲. رویکرد مبتنی بر برش بین معاهده‌ها
بحث دربارۀ پیوند منشور ونیز و دیگر اسناد بین‌المللی، به‌طور خاص معاهدۀ لاهۀ ۱۹۵۴، معاهدۀ میراث جهانی ۱۹۷۲، سند نارا دربارۀ اصالت ۱۹۹۴، معاهدۀ میراث ناملموس ۲۰۰۳، و معاهدۀ فارو۱ ۲۰۰۵، برای یافتن نقاط تقاطع و اصول مشترکی که به معضلات امروز مربوط می‌شوند.

۳. جهان‌گرایی و تنوع: بازخوانی سندهای دکترینی نظری از منظرهای متنوع
بحث دربارۀ‌ اهمیت منشور ونیز (و سایر سندهای دکترینی مرتبط) مبتنی بر معرفت‌شناسی‌ها و منظرهای متنوع، با به‌رسمیت شناختن تنوع فرهنگی میراث و جست‌وجو در سهم سرزمین‌های جنوب جهانی.

۴. معضلات معاصر در گفتمان میراث
وارسی انتقادی مباحث کنونی میراث، با در نظر داشتن دیدگاه‌های در حال تحول و معضلاتی که از زمان تصویب منشور ونیز پدید آمده‌اند. وارسی ارتباط منشور ونیز در بستر کنونی با تأکید بر معضلات برخاسته از جداسازیِ غربیِ طبیعت و فرهنگ، اهمیت فزایندۀ کلان‌شهرها، نابرابری‌های اجتماعی، پیامد محیطی اعمال انسان، بلایا، و مخاصمات.

۵. میراثِ بلا و مخاصمه‌ـ‌تاب‌آور
چنانکه آتش‌سوزی‌ها، سیل‌ها، زلزله‌ها، و مخاصمات مسلحانۀ رو به ازدیاد در بخش‌های گوناگون جهان نشان می‌دهد، میراث فرهنگی به‌نحوی فزاینده در برابر بحران‌ها و مخاصمات آسیب‌پذیر است و به‌سرعت ویران می‌شود. کمیتۀ مشورتی ایکوموس در مجمع عمومی ۲۰۲۳ در سیدنی، موضوع «میراث بلا و مخاطمه‌ـ‌تاب‌آور ـ آمادگی، واکنش، درمان» را به‌عنوان برنامۀ علمی سه‌سالۀ ۲۰۲۴ ـ ۲۰۲۷ تصویب کرد. در همراهی با گفت‌وگوی باز، نوآورانه، و سازندۀ بینانسلی، و این توجه راهبردی، این ریزموضوع با تأکید بر پیامدهای گسترده‌تر آن برای گفتمان میراث، مدل‌های توسعه، و راهبردهای تاب‌آوری، به تناسب منشور ونیز با میراث بلا و مخاصمه‌ـ‌تاب‌آور می‌پردازد.

با پرداختن به همۀ این ریزموضوعات در سمپوزیوم، هدف ما تقویت گفت‌وگوی جامعی است که علاوه بر بازتفسیر انتقادی منشور ونیز، نقاط مشترک آن را با مباحث گسترده‌تر میراث و معضلات معاصر، از جمله شرایط اضطراری آب و هوایی، مخاصمات، و بلایای طبیعی بررسی می‌کند.

[۱] معاهدۀ شورای اروپا دربارۀ ارزش میراث فرهنگی برای جامعه

یادداشت مفهومی کامل و فراخوان چکیده را به انگلیسی دریافت کنید.

 


فراخوان چکیدۀ مقالات برای سمپوزیوم علمی مجمع عمومی ۲۰۲۴

 

کمیتۀ سمپوزیوم علمی آمادۀ دریافت چکیدۀ مقالات برای مجمع عمومی سالانۀ ایکوموس ۲۰۲۴ و سمپوزیوم علمی است که از ۱۰ تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴ (۲۰ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۳) در مرکز گردهمایی، اورو پرتو،‌برزیل برگزار می‌شود. سمپوزیوم علمی می‌تواند فرصتی مهم برای پژوهش، در میان گذاشتن اطلاعات، مهارت‌آموزی، و ظرفیت‌سازی برای نمایندگان کشورهایی باشد که امکان حضور در سمینارها، کارگاه‌ها، بازدیدهای میدانی، و سایر جلسات را دارند و مقاله عرضه می‌کنند.

چکیدۀ خود برای نشست، مقاله، یا پوستر را از طریق درگاه ارسال چکیدۀ مجمع عمومی سالانۀ ۲۰۲۴ ارسال کنید. فراخوان در ۱۵ مه ۲۰۲۴ (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) خاتمه می‌یابد.

برای ارسال چکیده اینجا کلیک کنید.

تاریخ‌های مهم

  • ۴ مارس ۲۰۲۴ (۱۴ اسفند ۱۴۰۲): گشایش وبگاه ارسال برخط چکیده
  • ۱۵ مه ۲۰۲۴ (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳): خاتمۀ فراخوان ارسال چکیده
  • ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ (۱۰ تیر ۱۴۰۳): اعلام نتیجۀ ارسال چکیده
  • ۳۰ اوت ۲۰۲۴ (۹ شهریور ۱۴۰۳): موعد نهایی ثبت نام نویسندگان*

* ارائه‌دهندگان و برگزارکنندگان جلسه باید تا تاریخ فوق برای تأیید حضور در مجمع عمومی ۲۰۲۴ ثبت نام کنند. چکیدۀ ارائه‌دهندگان/ برگزارکنندگان جلسه که تا این تاریخ ثبت نام نکرده باشند، از برنامۀ سمپوزیوم علمی حذف خواهد شد.

راهنمای تهیۀ‌ چکیده

۱. شرکت‌کنندگان می‌توانند چکیده‌های خود را به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، یا اسپانیایی ارسال کنند. چکیده‌های پرتغالی همراه با ترجمۀ انگلیسی، فرانسوی، یا اسپانیایی پذیرفته می‌شود.
۲. شرکت‌کنندگان می‌توانند بیش از یک مقاله و/یا چکیدۀ پوستر و پیشنهاد جلسه ارسال کنند.
۳. شرکت‌کنندگان فقط می‌توانند یک چکیده مقاله و/یا یک چکیده پوستر ارسال کنند.
۴. رؤسای مشترک کمیتۀ علمی مجمع عمومی ۲۰۲۴ این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که چکیده‌های ارسالی را در مناسب‌ترین موضوع یا برنامه قرار دهند.
۵. چکیده‌ها باید از طریق وبگاه ارسال چکیدۀ برخط ارسال شوند.
۶. چکیده‌ها چنانکه در آخرین مهلت چکیده، ۱۵ مه ۲۰۲۴ (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) ارسال شده‌اند، بررسی خواهند شد.

توافقنامۀ ارائه‌دهنده

همۀ ارائه‌دهندگان در هنگام ارسال چکیده با شرایط زیر موافقت می‌کنند:

۱. موافقت می‌کنند که در صورت پذیرش چکیده، ایکوموس اجازۀ انتشار چکیده را در قالب‌های چاپی و/یا الکترونیکی دارد.
۲. موافقت می‌کنند که مقالات آنها در قالب‌های چاپی و/یا الکترونیکی منتشر شود و ارائۀ آنها به‌صورت برخط و از طریق سکوهای مورد استفادۀ ایکوموس پخش شود.
۳. قصد دارند در سمپوزیوم علمی مجمع عمومی ۲۰۲۴ ثبت نام و شرکت کنند و هزینۀ ثبت نام مناسب را تا ۳۰ اوت ۲۰۲۴ (۹ شهریور ۱۴۰۳) بپردازند.

عدم ثبت نام تا ۳۰ اوت ۲۰۲۴ (۹ شهریور ۱۴۰۳) منجر به موارد زیر می‌شود:
  • پیشنهاد از سمپوزیوم علمی مجمع عمومی ۲۰۲۴ خارج می‌شود.
  • ارسال‌کننده مجاز به ارائۀ چکیدۀ خود در جلسه نخواهد بود.
  • چکیده به‌عنوان بخشی از مجموعه مقالات سمپوزیوم علمی مجمع عمومی ایکوموس ۲۰۲۴ منتشر نخواهد شد.
عکس: مجمع عمومی ۲۰۲۳، عکاس کایلی کریستین
پیمایش به بالا