شانزدهمین جلسۀ گروه تخصصی متن برگزار شد

شانزدهمین جلسۀ گروه تخصصی متن در روز چهارشنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۰۰با شرکت ۲۶ نفر از اعضا به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد. ابتدا خانم دکتر شکری، رئیس گروه تخصصی، دستور جلسه را اعلام فرمودند. سپس ویژه‌‌برنامه‌ای که هیئت مدیرۀ گروه تخصصی به ‌مناسبت زادروز آقای دکتر مهدی حجت، رئیس ایکوموس ایران، تهیه دیده بود، برگزار شد که مورد استقبال فراوانی از طرف اعضای گروه قرار گرفت. در این ویژه ‌برنامه کلیپی در مورد عشق فراوان ایشان به ایران‌زمین و خدمات پرشمار ایشان به میراث فرهنگی ایران ارائه شد. سپس شناسنامۀ‌ درختی که به‌عنوان هدیه به‌پاس زحمات گرانقدرشان در راه حفاظت و معرفی میراث فرهنگی کاشته شده بود، تقدیم ایشان گردید.
در ادامه خانم مهندس مریم شوریده گزارشی دربارۀ نسبت زبان و روایت با آثار تاریخی معماری به‌تفصیل ارائه دادند. ارائه ایشان با تعریف از زبان آغاز و با نیاز به شناخت میراث فرهنگی ادامه و سپس با بحث روایت آثار تاریخ معماری خاتمه یافت. در پایان ارائه آقای دکتر حجت ضمن تقدیر از ارائۀ گام‌به‌گام و روشن ایشان، بیاناتی را عنوان نمودند. ایشان فرمودند تجربه نشان داده است که معماری را باید در محضرش حاضر شد و تجربه‌اش کرد. مواجه شدن با اثر تاریخی مهم است و آنچه معماری بیان می کند شکل زندگی است و رمز نگاه کردن به اثر تاریخی را باید یاد گرفت و ارزش‌های میراث فرهنگی را به مردم اشاعه داد. سپس اعضا در این باره به گفت‌وگو پرداختند.
برنامۀ دوم اختصاص به گزارش تهیۀ شیوه‌نامۀ ویرایش سخنرانی‌های پیاده شده بود که توسط دکتر محمدرضا رحیم‌زاده، دبیر ایکوموس، ارائه گردید. در ادامۀ گفت‌وگو آقای دکتر حجت در مورد کارهای ضروری و لازمی که باید گروه‌های تخصصی انجام دهند، توضیحاتی بیان کردند و فرمودند مهم و خاص‌ترین کار در گروه متن هم‌فکری در جهت ایجاد دستوالعمل و شیوه‌نامه‌هایی برای حفظ ارزش‌های میراث فرهنگی است. 

شانزدهمین جلسۀ گروه تخصصی متن برگزار شد بیشتر بخوانید »