چهاردهمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه برگزار شد

چهاردهمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه طبق برنامۀ‌ اعلام‌شده در روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران برگزار شد.
در این جلسه موضوع امکان‌سنجی مشارکت بیشتر اعضای ایکوموس در گروه تخصصی رسانه مطرح و پیشنهادهایی برای جلب مشارکت و حضور بیشتر افراد فعال در این زمینه به بحث و بررسی گذاشته شد.
همچنین امکان استفادۀ همزمان از سالن‌های طبقۀ بالا برای نمایش فیلم، بحث بعدی این جلسه بود. با تهیۀ لوازم پخش فیلم برای آن سالن‌ها می‌توان ظرفیت نمایش فیلم را از ۵۵ نفر به ۹۵ نفر رساند.
در این جلسه تیزر معرفی ایکوموس ایران که آقای دکتر حجت تهیه کرده‌اند، برای دریافت نظرات اعضا پخش شد.
در پایان برنامۀ سلسله نشست‌های نمایش و نقد فیلم‌های میراث فرهنگی برای شش ماه اول سال ۱۴۰۳ پیشنهاد شد و به تأیید رسید. مقرر شد که برنامه‌های این سلسله‌ نشست‌ها به صورت سه‌ماهه اعلام شود.
جلسۀ بعدی گروه تخصصی رسانه در روز دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا