چهاردهمین جلسۀ گروه تخصصی کودکان و میراث برگزار شد

چهاردهمین جلسۀ گروه تخصصی کودکان و میراث، طبق برنامۀ اعلام شده، در روز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۵-۱۷ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران با شرکت حضوری و برخط یازده نفر از اعضا برگزار شد.
ابتدا خانم مهندس علوی‌پور ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر و برخط، دستور جلسه را اعلام کردند.
طبق دستور جلسه، برنامۀ اول به ارائه‌ای از خانم مهندس زهرا شهریار دربارهٔ اهمیت شناخت مواریث فرهنگی برای کودکان و دغدغۀ حضور ایشان در گروه کودکان و میراث اختصاص یافت. آقای دکتر حجت، رئیس ایکوموس ایران، ضمن تشکر از ایشان به توضیحاتی دربارۀ تفاوت مفاهیم «توسعه» و «رشد» و ارتباطش با کودکان پرداختند.
سپس مجدداً خانم مهندس زهرا شهریار به علت همپوشانی محتوای پژوهش خود با گروه کودکان و میراث گزارششان در ارتباط با معرفی نمونه‌هایی از کتاب‌های کودک در جهان با موضوع حفظ ارزش‌های میراث فرهنگی را که سابقاً در جلسۀ سیزدهم گروه متن هم ارائه شده بود به سمع و نظر حاضرین رساندند و اعضای گروه نظرات خود را پیرامون این گزارش مطرح کردند.
در بخش بعد مرامنامهٔ گروه تخصصی کودکان و میراث به تصویب نهایی رسید و به زودی در وبسایت رسمی ایکوموس ایران قرار خواهد گرفت.
در بخش آخر آقای دکتر حجت توضیحاتی گسترده‌ باهدف یافتن راه‌هایی برای تعامل بیشتر کودکان با میراث به معرفی چیستان‌هایی مرتبط با میراث فرهنگی ملموس پرداختند و اعضای گروه نیز ضمن تعامل با این چیستان‌ها، ایده‌هایی در راستای ارتقای کیفیت تعاملات کودکان ارائه دادند.
جلسۀ بعدی این گروه تخصصی دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۵ – ۱۷، در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران برگزار می‌شود.

چهاردهمین جلسۀ گروه تخصصی کودکان و میراث برگزار شد بیشتر بخوانید »