بازۀ هور: حفاظت از ارزش‌های فرهنگی، نجات یک زیست بوم

نشست علمی ـ تخصصی ۱۱۶
کمیتۀ آموزش برگزار می‌کند:

بازۀ هور
حفاظت از ارزش‌های فرهنگی
نجات یک زیست‌بوم

سخنران: دکتر میثم لباف

سه‌شنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵ ـ ۱۷
دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

گزارش تصویری

پیمایش به بالا