چهاردهمین جلسۀ گروه تخصصی متن برگزار شد

چهاردهمین جلسۀ گروه تخصصی متن در روز چهارشنبه، ۱۳ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۰۰ با شرکت ۲۴ نفر از اعضا به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد. ابتدا خانم دکتر شکری، رئیس گروه تخصصی، دستور جلسه را اعلام فرمودند. برنامۀ اول اختصاص به ارائۀ آقای دکتر فریدون زاده با موضوع مطالعات در حوزۀ معماری خانۀ درختی به‌عنوان نماد حمایت از محیط زیست در جهان داشت. در این گزارش ایشان به نظریه‌ها و نظریه‌پردازان و قدمت این نوع معماری پرداختند و در پایان به شعارهای اخیر حمایت از محیط زیست در سایۀ حمایت از این نوع معماری و شعار معروف «یک بچه، یک نهال» و به قدمت این معماری در ایران زمین اشاره کردند.
برنامۀ دوم به گزارشی مختصر از وضعیت برخی از آثار تاریخی فرهنگی استان سمنان اختصاص داشت که خانم دکتر شکری ارائه کردند. ایشان در این گزارش به وضع اسفبار آثار تاریخی استان سمنان پرداختند، و بر هدف اهمیت و ضرورت آگاهی رسانی به عموم در مورد اهمیت و ارزش میراث فرهنگی به‌عنوان مسئولیت فردی و گروهی اعضا تاکید کردند. ایشان از اعضا گروه متن خواستند که به‌عنوان یک ایرانی آگاه به ارزش میراث فرهنگی که در کنار هم و با هدف برافروختن آتش عشق به میراث فرهنگی کنار هم گردآمدیم، قدمی مؤثر در این راه برداریم. آقای دکتر مهدی حجت، رئیس ایکوموس ایران، توضیحاتی دربارۀ گزارش مذکور فرمودند و بیان داشتند همه این رخدادها محصول عدم آگاهی و دانش مردم دربارۀ میراث فرهنگی است، سپس اعضا در این باره به گفت‌وگو پرداختند.
سپس گزارش شفاهی خانم دکتر صدیقه دلیلی از روند چگونگی پیشرفت کار موضوع‌های قابل پژوهش توسط اعضای گروه متن ارائه گردید. ایشان به چالش و دستاوردهای به‌دست آمده در این کار اشاره و هدف را ایجاد بستری برای به اشتراک گذاشتن کارهای پیشنهادی اعضا و ارائۀ مراجع عنوان کردند. خانم دکتر شکری از زحمات ایشان تقدیر و اعضا ایشان را تشویق کردند. سپس آقای دکتر حجت در ادامه توضیحات تکمیلی دربارۀ این موضوع بیان کردند.
برنامۀ آخر بحث و پی‌گیری عملکرد اعضای گروه متن بود. خانم دکتر شکری مروری به روند فعالیت‌های گروه کردند و در ادامه آقای دکتر حجت توضیحات تکمیلی و پیشنهادهایی را برای پی‌گیری عملکرد اعضای گروه بیان کردند.جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ ـ ۱۷برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا