سیزدهمین جلسۀ گروه تخصصی کودکان برگزار شد

سیزدهمین جلسۀ گروه تخصصی کودکان، طبق برنامۀ اعلام شده، در روز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۵-۱۷ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران با شرکت حضوری و برخط سیزده عضو برگزار شد.
ابتدا خانم مهندس حاجی‌زاده ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر و بر خط، دستور جلسه را اعلام کردند. طبق دستور جلسه، برنامۀ اول اختصاص به تصویب مرام‌نامۀ گروه تخصصی کودکان داشت، که پس از قرائت، آقای دکتر مهدی حجت رئیس ایکوموس ایران توضیحاتی در این باره بیان فرمودند و پس از آن مرام‌نامه به تصویب رسید.
در ادامه خانم سمانه آقایی، خالق عروسک میراثک و از مهمانان گروه تخصصی کودکان، دربارۀ این عروسک و آغاز فعالیت‌شان از سال ۱۳۹۷ تا اکنون توضیحاتی ارائه دادند که با استقبال و تشویق اعضای گروه روبرو شد (عروسک میراثک شخصیتی با قیافه دست با انگشتان رنگی که هر رنگ انگشت مربوط به یک قاره از جهان و صورت آن قلب است و معنا و مفهوم آن این است که میراثک با همۀ کودکان دنیا در صلح و دوستی است). در ادامه آقای دکتر حجت ضمن تقدیر از ایشان، به اهمیت مؤثر بودن ایشان در این حرکت و از ایجاد حرکت‌های عظیم از جانب جوانان این مرز و بوم در وحدت با هم در راستای میراث فرهنگی ابراز امیدواری کردند. سپس خانم مولود کیان راستی دربارۀ تجربۀ خود از عروسک میراثک توضیحاتی بیان کردند.
در برنامۀ بعدی موضوع آشنایی علمی کار با کودکان در کنار فعالیت تجربی مطرح شد، قرار بر این شد که هر یک از اعضا مطالعاتی در این موضوعات بکند و در جلسات آتی گزارش آن را ارائه دهد. در ادامه خانم مهندس مونا علوی‌پور متنی راجع به اهمیت آشنایی کودکان و میراث ارایه دادند، سپس آقای دکتر حجت دربارۀ مفاهیمی مانند هویت توضیح دادند و اعضا در این مورد به بحث و گفت‌وگو پرداختند. همچنین در این جلسه نام «کودکان و میراث» برای گروه تخصصی به تصویب رسید. جلسۀ بعدی این گروه دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۵ – ۱۷، در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا