پنجمین جلسۀ کارگروه تغییرات اقلیمی و میراث برگزار شد

پنجمین جلسۀ کارگروه تغییرات اقلیمی و میراث با شرکت حضوری و مجازی یازده نفر از اعضا در زمان مقرر شده، چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۵ ـ ۱۷ برگزار شد. این جلسه با سخنان رئیس کارگروه، آقای دکتر چگینی، آغاز گردید. ابتدا ایشان دربارۀ مسئلۀ تغییرات اقلیمی و مشکلات حاصل در این حوزه و طرح مسئلۀ آن در ایکوموس جهانی، که از جملۀ پیامدهای آن ایجاد کمیتۀ بین‌المللی میراث آب و میراث فرهنگی بود، توضیحاتی بیان کردند. سپس فهرستی از سخنرانی‌های ایکوموس ایران در سال‌های گذشته حول این موضوع را برشمردند.
برنامۀ بعدی اختصاص به مهمانان ویژۀ این جلسه، آقایان دکتر افروند، مدیر پایگاه ملی ری، و دکتر امان‌الهی، از همکاران این پایگاه داشت. پس از معارفه، دکتر چگینی و دکتر رحیم‌زاده دربارۀ کارگروه و اهداف و خط مشی آن توضیحاتی ارائه دادند. در ادامه آقای دکتر افروند دربارۀ اهمیت و آسیب‌های وارد شده به ری توضیحاتی عنوان فرمودند و مختصری از اقدامات صورت گرفته توسط پایگاه در «ری باشکوه» بیان کردند. سپس اعضا در این باره به گفت‌وگو پرداختند و به موضوع چشمه علی پرداختند. در این باره، گزارش مشروح خانم مهندس مونا علوی‌پور دربارۀ خشک‌شدن چشمه‌علی و اثرات نامطلوب زیست‌محیطی و حسی بر ساکنان آن منطقه در قالب مصاحبه با ساکنان چشمه‌علی و شنیدن گلایه‌های آنان از خشک‌شدن چشمه‌علی و امید بازگشت آب و حیات به چشمه و همچنین تأثیر وجود آب و قداست این مکان از ازمنۀ دور تا به حال، در قالب فیلم کوتاه «گسترۀ مهربان هزاران ساله» ارائه گردید. مدیر محترم پایگاه ملی ری ضمن ابراز خرسندی از توجه به این مسئله و گزارش تصویری تهیه‌شده، در بارۀ اقدامات صورت گرفته برای بازگشت آب به این چشمۀ مقدس توضیحات مشروحی بیان کردند.
در پایان آقای دکتر چگینی، رئیس کار گروه و معاون ایکوموس ایران، از آقای دکتر افروند خواستند که در نشست‌های علمی ـ تخصصی ایکوموس حضور یابند و دربارۀ میراث فرهنگی شهر ری و دستاوردهای پژوهشی و حفاظتی آن به ایراد سخنرانی بپردازند. جلسۀ بعدی کارگروه در سال جاری در روز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

پیمایش به بالا