دوازدهمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه برگزار شد

دوازدهمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه در روز دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲ با شرکت هشت عضو به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در این جلسه پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با سینمای مستند و مستند باستان‌شناسی طرح و برسی شد. آشنایی با سینمای مستند باستان‌شناسی برای مدیران میراث فرهنگی، مستند باستان‌شناسی برای باستان‌شناسان، و آموزش سینمای باستان‌شناسی ویژۀ دانشجویان باستان شناسی. این دوره ها برای متخصصان و دانشجویان مرمت نیز با موضوع مرمت قابل طراحی است.
ادامۀ جلسه درخصوص راه‌کارهای اجرایی برنامه، و ادارات و نهادها و سازمان‌هایی که می‌توانند همراه این طرح باشند، بحث و گفت‌وگو شد.
جلسۀ‌ بعدی این گروه تخصصی در روز دوشنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ تشکیل می‌شود.

پیمایش به بالا