دوازدهمین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودک تشکیل شد

دوازدهمین جلسه گروه تخصصی کودکان طبق برنامۀ اعلام‌شده به تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۲، در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، ‌با شرکت حضوری و بر خط یازده نفر تشکیل شد.
ابتدا خانم مهندس حاجی‌زاده ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر، دستور جلسه را اعلام کردند. طبق دستور جلسه مرام‌نامۀ گروه تخصصی کار با کودک که خانم مهندس حاجی‌زاده تدوین کرده بودند در جلسه قرائت و در مواردی میان اعضای گروه به شور گذاشته شد. در ادامه خانم مهندس معصومه طحان گزارشی از تجربۀ کار با کودکان در «کارگاه سه روز با روستای قروه» ارائه کردند. این کارگاه را دانشگاه تهران با همراهی دانشگاه شهید بهشتی برگزار کرده انجام شد. بعد از ین ارائۀ تصمیم گرفته‌شد تا در جلسات آینده این قبیل فعالیت‌ها به بحث و تحلیل گذاشته‌شود تا دربارۀ روش‌های تأثیرگذار بر کودکان و نحوۀ کار با آنها به اصول مشترکی دست یابیم.
قرار شد در جلسۀ آینده هر کدام از اعضا متنی در باب اهمیت آشنایی کودکان و میراث فرهنگی آماده کنند. جلسه بعدی این گروه دوشنبه ۹ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۵-۱۷، در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا