چهارمین جلسۀ کارگروه تغییرات اقلیمی و میراث برگزار شد

چهارمین جلسۀ کارگروه تغییرات اقلیمی و میراث با شرکت حضوری پنج نفر از اعضا در زمان مقرر شده، چهارشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۵ ـ ۱۷ برگزار شد. این جلسه با سخنان رئیس کارگروه، آقای دکتر چگینی، آغاز گردید. ابتدا ایشان در مورد تغییرات اقلیمی و بحران های ناشی از آن در ایران و جهان از آغاز تمدن تا به امروزه صحبت و عنوان کردند مشکلاتی که در حوزۀ تغییرات اقلیمی اشاره می‌شود شامل خشکسالی، حوادث غیرمترقبه طبیعی (آتش‌سوزی، طوفان، سیل، و ….)، کمبود غذا، تنش‌های اجتماعی، و مهاجرت‌های انسانی است. بیشترین آسیب در این امر در حوزۀ اقتصاد و امر معیشت به‌سبب کمبود آب، آلودگی هوا و … اتفاق می‌افتد. ایشان همچنین به خطرات ناشی از تولید گازهای گلخانه‌ای پرداختند و سپس اعضا در این موارد به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
برنامۀ دوم گزارش مشروح خانم مهندس مونا علوی‌پور دربارۀ خشک‌شدن چشمه‌علی و اثرات نامطلوب زیست‌محیطی و حسی بر ساکنان آن منطقه در قالب مصاحبه با ساکنان چشمه‌علی و شنیدن گلایه‌های آنان از خشک‌شدن چشمه‌علی و امید بازگشت آب و حیات به چشمه و همچنین تاثیر وجود آب و قداست این مکان از ازمنۀ دور تا به حال اختصاص داشت که مورد استقبال و تشویق حضار قرار گرفت. در ادامه آقای دکتر چگینی دربارۀ چشمه‌علی و به‌خصوص نحوه و بنیان‌های ایجاد نقش فتحعلی شاه و همچنین فلسفۀ ساخت نقش‌برجسته‌های دیگر در کنار چشمه‌ها در مکان‌های دیگر توضیحاتی دادند.
در پایان اعضا دربارۀ تصمیمات اتخاذ شده در جلسات پیشین برای تحقق اهداف گروه به گفت‌وگو پرداختند. آقای دکتر چگینی سه مسئلۀ اصلی را مطرح فرمودند: ۱) اهمیت برنامه‌ریزی کارگروه برای سال آتی در قالب نشست، سخنرانی، و … و بیان داشتند که موضوع آب از مهم‌ترین موضوعات تغییرات اقلیمی است و تأکید بر نوشتن شعاری برای سال پیش رو دربارۀ آب و همچنین تأکید بر پی‌گیری امکان‌سنجی نشست با کارشناسان حوزۀ تغییرات اقلیمی داشتند؛ ۲) محور قرار دادن یکی از مؤلفه‌های اصلی حوزۀ تغییرات اقلیمی به‌صورت عام و به‌طور اخص در ایران (موضوع آب)؛ و ۳) بحث آب و میراث فرهنگی (مزایا و چالش‌ها) بود.
از تصمیمات اتخاذشده در این جلسه دعوت از مدیر پایگاه ملی ری و همکارانشان به جلسۀ آتی کارگروه تغییرات اقلیمی و میراث و مذاکره دربارۀ تأثیر تغییرات اقلیمی بر میراث فرهنگی ری و از آن میان چشمه‌علی (موضوع تحقیقاتی خانم مهندس مونا علوی‌پور) بود. جلسۀ بعدی کارگروه در سال جاری در روز چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

پیمایش به بالا