یازدهمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه برگزار شد

یازدهمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه در روز دوشنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۲ با حضور هفت نفر از اعضا در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران برگزار شد. با توجه به آغاز جلسه‌های نمایش و نقد فیلم دربارۀ حجم مخاطبین و احتمال استفاده از فضاهای دیگر خانۀ قوام تبادل نظر صورت گرفت. در خصوص تجهیز امکانات صوت و تصویر در فضاهای دیگر خانۀ قوام و سالن اصلی نمایش و سخنرانی گفت‌وگو شد. پس از آن دربارۀ انتخاب فیلم برای فصول آینده تبادل نظر شد. فیلم‌ها به‌صورت فصلی و همچنان ماهی یک فیلم به نمایش در خواهند آمد.
در جلسۀ آیندۀ گروه تخصصی رسانه فیلم‌های فصل بهار ۱۴۰۳ انتخاب خواهند شد.
در این جلسه همچنین دربارۀ سایر فعالیت‌های گروه تخصصی رسانه بحث شد. تنظیم و تکمیل جدول فعالیت‌های دیداری و شنیداری منطبق با موضوعات میراث فرهنگی همچنان در دستور کار است. و دربارۀ سایر فعالیت‌هایی که می‌تواند موضوع فعالیت گروه تخصصی رسانه باشد مثل انجام مصاحبه های تخصصی یا جمع آوری اطلاعات دیداری و شنیداری بر اساس موضوعات اصلی مورد نظر ایکوموس بحث و گفت‌وگو صورت گرفت.
جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در روز دوشنبه ۲ بهمن برگزار خواهد شد.

پیمایش به بالا