دوازدهمین جلسۀ گروه تخصصی متن برگزار شد

دوازدهمین جلسۀ گروه تخصصی متن در روز چهارشنبه، 13 دی 1402، ساعت 15:00 تا ۱۷:۰۰ با شرکت 19 نفر از اعضا به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد. ابتدا خانم دکتر شکری، رئیس گروه تخصصی، دستور جلسه را اعلام فرمودند.طبق دستور جلسه برنامۀ اول اختصاص به ارائۀ گزارشی از ادامۀ کار روی موضوع‌های قابل پژوهش توسط اعضای گروه متن بود که در این باره ابتدا آقای دکتر مهدی حجت، رئیس ایکوموس ایران، چگونگی انجام و روند کار را بیان و در ادامه دربارۀ جدول و برنامۀ جامعی که خانم مهندس صدیقه دلیلی تهیه توضیحات مفصلی بیان کردند. این کار نتیجۀ بررسی فشردۀ خانم دلیلی برای این موضوع و تهیۀ سرفصل‌های اقدامات لازم به‌شمار می‌رود. خانم مهندس صدیقه دلیلی و آقای دکتر محمدرضا رحیم‌زاده توضیحاتی را در این باره بیان کردند. توضیحات تکمیلی حاکی از امکان‌پذیر بودن این هدف بود که با تقدیر آقای دکتر حجت و تشویق حضار همراه بود.
سپس در بند دوم دستور جلسه، معرفی سخنرانی‌های منتخبِ برگزار شده در ایکوموس از سوی آقای دکتر چگینی و پیرو آن، درخواست همکاری از اعضای محترم برای پیاده‌کردن سخنرانی‌ها بود. در این میان آقای دکتر ناصر نوروززاده چگینی، معاون ایکوموس، دربارۀ چگونگی تهیۀ فهرست و موضوعات سخنرانی‌ها توضیحاتی دادند. این فهرست شامل سخنرانی‌های سال ۸۸ تا سخنرانی های سال ۹۷ در ۱۰۶ مورد به ترتیب تاریخ (جلسه) طبقه‌بندی شده است. در ادامۀ سخن ایشان آقای دکتر حجت بیاناتی فرمودندکه اعضا بر اساس علاقه یک یا چند سخنرانی را تبدیل به متن و پیاده سازی کنند. همچنین در این زمینه به بحث امکان تکمیل سخنرانی‌ها با عکس و منابع استفاده شده، به کمک سخنرانان، نیز پرداخته شد و از حضار درخواست گردید بر اساس علاقه‌مندی یکی از سخنرانی ها را انتخاب فرمایند و بعضی از اعضا در این جلسه برای این کار و انتخاب موضوع سخنرانی اعلام آمادگی کردند و در این باره به گفت‌وگو پرداختند.
جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ ـ ۱۷ برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا