دهمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه برگزار شد

دهمین جلسه گروه تخصصی رسانه طبق برنامه در تاریخ ۴ دی ۱۴۰۲ در مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران با شرکت حضوری و مجازی هفت نفر از اعضا برگزار شد.
در این جلسه در خصوص برگزاری مجموعه نشست‌های نمایش فیلم‌های میراث فرهنگی در کنار مجموعه نشست‌های علمی و تخصصی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قرار شد تا پایان سال، هر ماه یک جلسه نمایش فیلم در روزهای سه‌شنبه، که ویژۀ برنامه‌های عمومی ایکوموس ایران است، برگزار شود. همچنین قرار شد این نشست‌ها با نمایش مجموعه فیلم‌های مستند «شوش در گذر زمان» آغاز شود.
این مستند سه قسمتی دربارۀ تاریخ مطالعات باستان‌شناسی شوش است که به ترتیب فعالیت‌های لوفتوس انگلیسی، دیولافوآی فرانسوی؛ دومورگان و دومکنم؛ و همچنین رمان گیرشمن را در محوطۀ باستانی شوش به تصویر کشیده است.
در ادامه قرار شد نمایش‌های فیلم در سال آینده با فیلم‌های دیگر پی‌گیری شود. در پایان درخصوص وبگاه ایکوموس ایران و گرافیک آن بحث و بررسی صورت گرفت.
قرار شد طراحی شبکۀ رسانه‌ای برای تلفیق فعالیت‌های میراث فرهنگی با رسانه‌های دیداری و شنیداری پی‌گیری شود.

پیمایش به بالا