یازدهمین جلسۀ گروه تخصصی متن برگزار شد

یازدهمین جلسۀ گروه تخصصی متن در روز چهارشنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۰۰ با شرکت ۲۶ نفر از اعضا به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد. ابتدا خانم دکتر شکری، رئیس گروه تخصصی، با خیرمقدم به حضار برنامۀ جلسه را اعلام فرمودند.
در بخش نخست، خانم دکتر آرزو ایزدی موضوع خطرات میراث فرهنگی را که در آن عوامل و انواع خطرات معطوف به میراث فرهنگی تشریح شده بود، ارائه دادند. جناب آقای دکتر مهدی حجت، رئیس ایکوموس ایران، ضمن تقدیر از ایشان بیان کردند که خطرات به‌طور صریح و روشن دسته‌بندی شده و در راستای اهداف ایکوموس بین الملل(ارائه گزارش کار) قابلیت انتشار در وبگاه ایکوموس را برای مطالعۀ عموم دارد و از ایشان درخواست نمودند که در ادامۀ کار جدولی دربارۀ خطرات متوجه بناها و محوطه‌های تاریخی گردآوری و تنظیم نمایند، تا ترجمه و به ایکوموس بین‌الملل ارائه شود. سپس اعضا در این مورد به بحث و گفت‌وگو پرداختند. برنامۀ بعدی طبق دستور جلسه، ارائۀ خانم دکتر طاهره شکری در ادامۀ موضوع سفرنامه‌ها بود. ایشان کتاب هفت غار اثر کارلتن کوون در حوزۀ باستان‌شناسی را از جهت ارائۀ گزارش دست اول و از نگاه یک سفرنامه‌نویس بررسی کردند و دربارۀ چگونگی استفاده از آن در راستای اهداف گروه توضیح دادند. سپس آقای دکتر حجت، با تقدیر از ایشان، گفتند که برای گسترش اهداف گروه‌های تخصصی و توجه به بیانیۀ برافروختن آتش عشق به میراث فرهنگی نیاز است که تغییراتی در وبگاه ایکوموس ایران ایجاد شود که دستاوردهای گروه‌های تخصصی در آن ارائه شود.
ادامۀ برنامه به بحث و بررسی پیرامون چگونگی همکاری اعضای گروه و برنامه‌ریزی برای پیشنهاد اقدام‌های کوتاه زود پاسخ‌ده اعضای گروه متن اختصاص یافت و اعضا پیرامون این موضوع بحث و نظراتشان را بیان کردند. در آخرین بخش این جلسه موضوع طبقه‌بندی فعالیت‌های گروه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در روز چهارشنبه، ۱۳ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۵ ـ ۱۷ برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا