نشست علمی ــ تخصصی ۱۱۵: ارزش‌های چگاسفلا و چالش‌های حفاظتی آن

کمیتۀ آموزش برگزار می‌کند:

نشست علمی ــ تخصصی ۱۱۵

ارزش‌های چگاسفلا و چالش‌های حفاظتی آن
سخنران: دکتر عباس مقدم

  • چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲
  • ساعت ۱۵ ـ ۱۷
  • دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران
  • خیابان امیرکبیر، خیابان جاویدی، شمارۀ ۱۰۷

ورود برای عموم آزاد است.

پیمایش به بالا