دهمین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودک برگزار شد

دهمین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودک طبق برنامۀ اعلام شده، در روز دوشنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۵ ـ ۱۷ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران با شرکت حضوری و برخط نه عضو برگزار شد.
ابتدا آقای دکتر مهدی حجت، رئیس ایکوموس ایران، به اعضا خوشامد گفتند و در ادامۀ صحبت دربارۀ تقاطع جدول طبقه‌بندی ارزش‌های میراث که بر اساس موضوع ارزش‌های میراث فرهنگی و روش‌های بیان آن تهیه شده بود، توضیحاتی ارائه کردند. ایشان پیشنهاد کردند که در تکمیل جدول یک اپ ویژه تهیه شود که از طریق آن اعضا به‌راحتی به این جدول دسترسی پیدا کنند و اطلاعات لازم و مفید هر یک از خانه‌های جدول را با قابلیت به‌روزرسانی به آن اضافه نمایند. با این روند بعد از مدتی علاوه بر اینکه هر عضو با آگاهی و علم به پروژۀ انتخابی خود دست می‌یابد، گنجینه‌ای از اطلاعات باارزش و قابل‌استناد به‌دست خواهد آمد که مزیت آن همه‌شمول بودن و امکان استفاده برای تمامی گروه‌های تخصصی (هر یک به تفکیک تخصص خود) خواهد بود. سپس ایشان فهرستی از کارهای اعضای گروه تخصصی کار با کودک پیشنهاد دادند و اعضا در این‌باره به بحث و گفت‌و‌گو پرداختند.
برنامۀ بعدی ارائۀ سرکار خانم مولود کیان‌راستی از کتاب خود با عنوان یک شهر؛ یک قصه مجموعه داستان های دنباله دار از نیلا؛ فرزند ایران، قسمت اول در مورد وزوان در استان اصفهان بود که مورد استقبال اعضای گروه قرار گرفت. در ادامه آقای دکتر حجت ضمن تقدیر از خانم مولود کیان‌راستی به این نکته اشاره فرمودند که ایشان روش نزدیک شدن به اثر تاریخی را در یک قصه برای کودکان کشف کردند. بخش پایانی به گفت‌وگو دربارۀ راه‌های ایجاد انگیزۀ همکاری برای اعضای غیرفعال گروه اختصاص یافت. جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در روز دوشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا