برگزاری نهمین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودک

نهمین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودک طبق برنامۀ اعلام شده در روز ۱۳ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ ـ ۱۷ به علت آلودگی هوا با شرکت مجازی سیزده عضو برگزار شد.
ابتدا آقای دکتر مهدی حجت، رئیس ایکوموس ایران، به اعضا خوشامد گفتند و در ادامۀ گفت‌وگو دربارۀ خصوصیت جدول طبقه‌بندی ارزش‌های میراث که بر اساس موضوع ارزش های میراث فرهنگی و روش‌های بیان آن تهیه شده بود، توضیحاتی ارائه فرمودند. این طبقه‌بندی این امکان و قابلیت را دارد که هر یک از اعضا با توجه به علایق و توانایی خود یک موضوع با روش ارائۀ آن را انتخاب کنند و نیز از پیشینۀ‌امر آگاه شوند.
برنامۀ بعدی ارائه خانم دکتر لاله، با موضوع طبقه‌بندی میراث بر اساس منشأ پیدایش بود که ایشان شرح و توضیحات مفصلی در این باره بیان نمودند. در ادامه آقای دکتر حجت ضمن تقدیر از خانم دکتر لاله در این باره فرمودند از آنجاکه دامنۀ کار میراث بسیار وسیع است و حتی نباید جزئی‌ترین موضوعات مورد غفلت قرار گیرد، جدول طبقه‌بندی بر اساس موضوعات مطرح‌شده تکمیل می گردد.
سپس اعضا در این باره به بحث و گفت‌وگو پرداختند. در ادامه خانم مولود کیان‌راستی دربارۀ پایان‌نامۀ خود، با عنوان «مرمت شهری محدودۀ تاریخی قلعۀ دهنو(وزوان) با رویکرد مردم‌محور» توضیح مفصلی ارائه کردند و توضیح دادند در گذشته در بافت تاریخی نوعی همیاری بین مردم وجود داشت و امروز این پرسش پیش روست که این روحیه و حس مردمی در بافت تاریخی چگونه از بین رفته و اکنون چگونه و با چه روش‌هایی می‌توان آن را احیا کرد.
در پایان آقای دکتر حجت ضمن تقدیر از خانم مولود کیان‌راستی نکاتی دربارۀ آن عنوان کردند و قرار شد که ایشان در جلسۀ آتی خروجی پایان‌نامۀ خود را به‌صورت عملی و نظری در مورد چگونگی برانگیختن آتش عشق به میراث فرهنگی در کودکان ارائه نمایند.
جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در روز دوشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا