فراخوان عضویت در کارگروه کارشناسان نوخاستۀ ایکوموس ایران

کارگروه کارشناسان نوخاستۀ ایکوموس ایران در پی تشکیل این کارگروه در ایکوموس جهانی تشکیل شد. اگرچه کمیتۀ ملی ایکوموس ایران با توجه به اهمیتی که برای حضور و مشارکت جوانان در بدنۀ کارشناسی ایکوموس قائل بود، «عضویت دانشجویی» را از سال‌ها قبل تعریف کرده بود، پس از تشکیل این کارگروه در ایکوموس جهانی، با معرفی نماینده ایران به این کارگروه و ایجاد ردۀ عضویتی خاص به‌نام عضو وابستۀ جوان، توجه بیشتری به این امر مبذول داشت. این کارگروه ویژۀ اعضایی است که زیر سی سال سن دارند.

مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران (کمیتۀ ملی ایکوموس ایران)‌ امیدوار است از طریق مشارکت کارشناسان نوخاسته در فعالیت گروه‌های تخصصی ایجاد شده،‌بتواند بر نقش و جایگاه این گروه از متخصصان در فعالیت‌های خود تأکید بیشتری بکند.

مسئول و نمایندۀ ایکوموس ایران در کارگروه جهانی ذی‌ربط خانم مهندس عاطفه موسوی هستند. برای عضویت در این کارگروه تمایل خود را همراه با رزومه به نشانی ایمیل این کارگروه ارسال فرمایید: epwg@iranicomos.ir

برای اطلاعات بیشتر به صفحۀ این کارگروه در وبگاه مؤسسه به نشانی زیر رجوع کنید:
https://www.iranicomos.ir/epwg

پیمایش به بالا