سومین جلسۀ کارگروه تغییرات اقلیمی و میراث برگزار شد

سومین جلسۀ کارگروه تغییرات اقلیمی و میراث با شرکت حضوری و بر خط شش نفر از اعضا در زمان مقرر شده، چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۵ ـ ۱۷ برگزار شد. این جلسه با سخنان رئیس کارگروه، آقای دکتر چگینی، آغاز گردید. ابتدا ایشان به رویدادهای در حال برگزاری یا برگزار شده طی سال های گذشته در مورد تغییرات اقلیمی پرداختند و عنوان کردند که با ترجمۀ این اسناد قدم اول این است که بدانیم آنها چه حوزه هایی را شامل و در چه مسیرهایی می‌توانند ما را یاری رسانند. قدم دوم آماده کردن ادبیات کار برای گروه است تا در سطح جامعه در بخش دولتی و بخش خصوصی اثرگذار باشد. قدم سوم تهیۀ نقشه از مناطق درگیر با تغییرات اقلیمی شامل خشک‌سالی، سیل، زلزله، آتش‌سوزی، مهاجرت، و … است. قدم چهارم تهیۀ واژه‌شناسی در حوزه‌های مختلف تغییرات اقلیمی است. ایشان از اعضا خواستند که در خبررسانی رویدادهای مرتبط با تغییرات اقلیمی و یافتن مستندات مکتوب و تصویری از پدیده‌های مرتبط با آن در ایران و سایر کشورها فعال شوند.
سپس اعضا دربارۀ فعالیت گستردۀ گروه در فضای مجازی و نشر دستاوردهای آن به بحث و گفت وگو پرداختند و تصمیم بر این شد که تا پایان سال یک نشست در زمینۀ تغییرات اقلیمی و میراث برگزار گردد و در آن از نمایندگان تمامی سازمان هایی که به طریقی با موضوع تغییرات اقلیمی مرتبط هستند و همچنین کارشناسان برجستۀ این حوزه دعوت به عمل آید. بدین منظور فهرستی اولیه از سازمان ها تهیه گردید. همچنین مقرر شد که کارگروه برای عضوگیری مجدداً اطلاعیه بدهد.
پایان جلسه به جمع‌بندی و فهرست فعالیت‌های اعضا اختصاص یافت و مقرر گردید خانم مهندس مونا علوی در جلسۀ‌ آینده دربارۀ چشمه‌علی و اثرات نامطلوب زیست‌محیطی بر ساکنان آن منطقه مطالعه‌ای را ارائه دهند. جلسۀ بعدی کارگروه در سال جاری در روز چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

پیمایش به بالا