پیام تسلیت به مناسبت درگذشت یوکا یوکیلهتو

مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران درگذشت دکتر یوکا یوکلهتو، کارشناس شهیر مؤسسۀ ایکروم، که طی سالیان طولانی چه در قالب مشاوره و سخنرانی و سایر فعالیت‌های علمی، و چه در قالب یاری و تلاش در ثبت جهانی آثار فاخر، از جمله منظر فرهنگی بم، خدمات شایان توجهی به میراث فرهنگی ایران کرده است، را به دوستان و همکاران ایشان در مؤسسۀ ایکروم، ایکوموس، و سازمان میراث جهانی، و خصوصاً به همسر فرزانۀ ایشان، سرکار خانم دکتر مهرآذر سهیل، تسلیت می‌گوید.
یوکا یوکیلهتو یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین شخصیت‌های جهانی در زمینۀ تاریخ و نظریۀ حفاظت و صیانت از میراث معماری، به‌خصوص میراث شهری، به‌شمار می‌رفت. رسالۀ دکتری ایشان دربارۀ تاریخ حفاظت میراث فرهنگی یکی از پژوهش‌های مهم در این زمینه به‌شمار می‌رود که بخش‌هایی از آن در کتابی با نام تاریخ حفاظت معماری منتشر شده است. این کتاب به زبان فارسی نیز ترجمه شده است.
همکاران و دوستان او در ایران و جهان یاد او را هرگز فراموش نخواهند کرد.

پیمایش به بالا