هشمین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودک برگزار شد

هشتمین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودک طبق برنامۀ اعلام شده در روز ۲۹ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ – ۱۷ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران با شرکت حضوری و مجازی نه عضو برگزار شد. 

در ابتدا آقای دکتر مهدی حجت، رئیس ایکوموس ایران، به اعضای حاضر و بر خط خوشامد گفتند و سپس به موضوع ارزش‌های میراث فرهنگی و روش‌های بیان آن برای کودکان پرداختند. ایشان به کانال‌های ارتباط با کودک و بیان ساده برای آنان اشاره کردند و فرمودند در این گروه تخصصی، شناسایی راه‌های ارتباط با کودکان لازم است و در این راستا دو روش جزء به کل و کل به جزء وجود دارد که در انتخاب روش باید به خصوصیات کودکان توجه کرد و می توان راه میانه را نیز انتخاب نمود. سپس به دسته بندی راه‌ها که روشی از جزء به کل است اشاره فرموده و مطلب را با ارائۀ مثال‌هایی ادامه دادند.

در ادامه اعضا دربارۀ تجربیات خود در کار با کودکان به بحث و گفت‌وگو پرداختند. جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در روز دوشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا