هشتمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه برگزار شد

هشتمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه، طبق برنامۀ اعلام شده، در روز دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲ با شرکت حضوری و مجازی هفت نفر از اعضا تشکیل شد.

در مقدمه از طبقه‌بندی اصلی میراث فرهنگی به شیئ و بنا و محوطه صحبت و در ادامه به بسط و گسترش  رسانه بر مبنای شاخه‌ها و الگوبندی‌های جدید گفت‌وگو شد. تلاش جمع برای تفکر در بارۀ این پرسش بود که رسانه چگونه می‌تواند به انتقال شاخه‌های اصلی میراث فرهنگی بپردازد و بیانگر احوالات میراث فرهنگی با طبقات مذکور باشد؟

رسانه‌های دیداری، شنیداری، و دیداری و شنیداری اقسام اصلی قابل تصور هستند که باید در خدمت هدف فوق قرار گیرند. در این جلسه همچنین جهان مجازی به‌عنوان شاخه‌ای دیگر در  اقسام رسانه تعریف شد.

در جلسه آینده به بحث و تبادل نظر در خصوص انواع رسانه‌های شنیداری و البته گسترش الگوی رسانه‌ای میراث فرهنگی خواهیم پرداخت. این جلسه در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ ـ ۱۷ برگزار خواهد شد.

پیمایش به بالا