هشتمین جلسۀ گروه تخصصی متن برگزار شد

هشتمین جلسۀ گروه تخصصی متن در روز چهارشنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۰۰ با شرکت ۲۳ نفر از اعضا به صورت حضوری و برخط در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل شد. ابتدا خانم دکتر شکری، رئیس گروه تخصصی، دستور جلسه را اعلام کردند و در ادامه گزارشی اجمالی از جلسۀ اعضای هیئت رئیسۀ گروه تخصصی با آقای دکتر مهدی حجت برای طبقه‌بندی عنوان‌های فعالیت اعضا ارائه دادند.
سپس خانم صدیقه دلیلی به‌نحو مشروح به معرفی «رژیم‌های حقوق بشری» و «چارچوب عدالت اجتماعی» در حوزۀ حفاظت از مواریث فرهنگی پرداختند. ارائۀ ایشان مورد استقبال اعضا قرار گرفت و در ادامه آقای دکتر مهدی حجت توضیحاتی را عنوان فرمودند.
طبق دستور جلسه در ادامۀ بحث، بررسی موضوع‌های قابل پژوهش توسط اعضای گروه متن مورد بررسی قرار گرفت. بخشی از دستور جلسۀ پیش‌بینی شده برای این جلسه به علت طولانی شدن موضوع اول، امکان مطرح شدن نیافت و به جلسۀ بعدی واگذار شد. جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۲ روز چهارشنبه ساعت ۱۵-۱۷ برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا