برنامۀ جانبی هفتۀ بین‌المللی آب آمستردام: آب، فرهنگ، و میراث (مرتبط ساختن مسائل مدیریت آب با میراث مرتبط با آب)

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی

این رویداد با همت کمیتۀ بین‌المللی علمی میراث آب ایکوموس جهانی و گروه میراث و آب ایکوموس هلند؛ و با همکاری مؤسسۀ آموزشی آب دلفت، شبکۀ آب (واترنت)، مؤسسۀ مهارت‌های آبی،هفتۀ بین‌المللی آب آمستردام، دانشگاه فنی دلفت، و شبکۀ بین‌المللی موزه‌های آب یونسکو برگزار می‌شود.

این برنامۀ جانبی قواعد میراث هلند را به مثابه نمونه‌ای که در آن تلاش شده بخش‌های اجباری، نهادی، و علمی به یکدیگر مرتبط شوند بررسی می‌کند و با سخنان و میزگردهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دربارۀ میراث مرتبط با آب برای امروز ادامه می‌یابد. همچنین میزگردهای مباحثۀ موضوعی و توصیه‌هایی برای دهمین مجمع جهانی آب که در ماه می سال ۲۰۲۴ در بالی برگزار خواهد شد،‌ در این برنامه گنجانده شده است. برای شرکت در این برنامۀ‌ جانبی نیازی به ثبت نام نیست.

  • زمان: ۸ نوامبر ۲۰۲۳ (۱۷ آبان ۱۴۰۲)
  • جلسۀ ترکیبی برخط و در آمستردام هلند
  • برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: B2n.ir/s40123
  • پیوند شرکت در برنامه: B2n.ir/s22502

 

پیمایش به بالا