دومین جلسۀ کارگروه تغییرات اقلیمی و میراث برگزار شد

دومین جلسۀ کارگروه تغییرات اقلیمی و میراث با شرکت حضوری و مجازی یازده نفر از اعضا در روز چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۵-۱۷ برگزار شد. این جلسه با سخنان رئیس کارگروه، آقای دکتر چگینی، آغاز شد. ایشان با توجه به فاصله‌افتادن در برگزاری جلسات کارگروه ضمن یادآوری اهداف و علل وجودی کارگروه به ذکر پاره‌ای از مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی و میراث در سطح ایران و جهان پرداختند. سپس دبیر کارگروه، محمدرضا رحیم‌زاده، دربارۀ کارگروه‌های مرتبط با کارگروه تغییرات اقلیمی در ایکوموس جهانی و ایکوموس ایران و تشکیل یک کارگروه با همین موضوع در کمیتۀ بین‌المللی علمی تحلیل و مرمت ساختاری میراث معماری (ایسکارساه) توضیح دادند.

در این جلسه دربارۀ راهبردهای کارگروه و نسبت آن با نخستین بیانیۀ ایکوموس ایران (برافروختن آتش عشق به میراث فرهنگی در دل هر ایرانی) تبادل نظر و دربارۀ زمان‌بندی برخی برنامه‌های اجرایی کارگروه گفت‌وگو شد. همچنین برخی از اعضا زمینه‌های اجرایی فعالیت در کارگروه و برنامه‌های آتی خود برای کارگروه را اعلام کردند.

در پایان آقای دکتر چگینی از اعضا خواستند که در خبررسانی رویدادهای مرتبط با تغییرات اقلیمی و یافتن مستندات مکتوب و تصویری از پدیده‌های مرتبط با آن در ایران و سایر کشورها فعال شوند.

در پایان مقرر شد جلسات کارگروه به صورت ماهانه در روزهای چهارشنبه ساعت ۱۵-۱۷ تداوم یابد. جلسات بعدی کارگروه در سال جاری در روزهای چهارشنبه ۸ آذر، ۶ دی، ۴ بهمن، و ۲ اسفند برگزار خواهد شد.

پیمایش به بالا