هفتمین جلسۀ گروه تخصصی متن برگزار شد

هفتمین جلسۀ گروه تخصصی متن، طبق برنامۀ اعلام‌شده، در روز چهارشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۵ – ۱۷ با شرکت شانزده نفر از اعضا به صورت حضوری و برخط در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل شد. ابتدا خانم دکتر طاهره شکری، رئیس گروه تخصصی، دستور جلسه را اعلام کردند و در ادامه گزارش اجمالی از جلسۀ اعضای هیئت رئیسۀ گروه تخصصی برای طبقه‌بندی عنوان‌های کاری را ارائه دادند. سپس خانم مهندس زهرا شهریار، عضو هیئت رئیسۀ گروه تخصصی، نتیجۀ کار هیئت رئیسه را دربارۀ طبقه‌بندی و دسته‌بندی سرفصل‌های پیشنهادی برای فعالیت اعضای گروه متن، به‌تفصیل شرح دادند و اعضا دربارۀ آنها و مصداق‌های آن به بحث پرداختند. در ادامه آقای دکتر مهدی حجت اشاره کردند که طبقه‌بندی حاضر اعتباری است، نه فلسفی، و این موضوعات باید تا جایی خرد شود که هر فرد بسته به ذوق، سلیقه، و ظرفیت‌های شخصی خود بتواند حوزۀ فعالیت خود را تعیین کند.
در پایان خانم دکتر شکری پیشنهاد دادند که هر یک از اعضا یکی از سخرانی‌های ایکوموس ایران را برای تبدیل به متن و سپس کار بر آن انتخاب نمایند که مورد استقبال فراون اعضای گروه قرار گرفت.
جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در روز چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ – ۱۷ برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا