برگزاری ششمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه

ششمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه طبق برنامۀ اعلام شده در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۵-۱۷ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران با شرکت حضوری و مجازی هشت نفر از اعضا تشکیل شد.
طبق گفتگو های جلسۀ پیشین این گروه برای خود مأموریت کار نظری برای ارتباط و آموزش با عموم را در دستور کار قرار داده است و قرار است روش‌هایی که موجب می‌شود آتش عشق به میراث فرهنگی در دل هر ایرانی شعله ور شود را جستجو کنند. در طی این مسیر روش‌ها و برنامه‌ها و شیوه‌نامه‌هایی که اعضای گروه تخصصی پیشنهاد دهند، بررسی خواهیم کرد. در این جلسه سرکار خانم ساره ضیایی متن «منشور ایکوموس برای تفسیر و معرفی آثار میراث فرهنگی» را از مجموعۀ منشورهای ایکوموس بین‌الملل ترجمه و معرفی کردند که دربارۀ آن بحث و بررسی شد.
مقرر شد در جلسۀ آینده گروه دربارۀ عنوان‌ها و مفهوم‌های این منشور بحث و تبادل نظر صورت پذیرد. جلسۀ بعدی گروه تخصصی رسانه در روز دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۵ـ۱۷ برگزار خواهد شد.

پیمایش به بالا