انتشار کلیۀ سخنرانی‌های ایکوموس ایران در سال ۱۳۹۳ در کانال ایکوموس ایران در آپارات

در ادامۀ انتشار سخنرانی‌های برگزار شده در مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران از سال ۱۳۸۸ تاکنون، کلیۀ مجموعۀ سخنرانی‌های سال ۱۳۹۳ در کانال آپارات مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران منتشر شد.

این مجموعه شامل ۳۱ فیلم از یازده رویداد در سال ۱۳۹۳ است که مربوط به گرامیداشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی، نویافته‌های معماری اسلامی (گرامیداشت دکتر باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی)، و نشست‌های علمی‌ـ‌تخصصی است. برای مشاهدۀ مجموعۀ مذکور به این نشانی رجوع کنید: https://www.aparat.com/v/mBNUJ?playlist=1114190

نشست‌های مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران در سال 1393

تاریخ

سخنران

عنوان سخنرانی

شماره

1/2/1393

دکتر مهدی حجت، مهندس محمدرضا حائری

مهندس آرش بوستانی

بزرگداشت روز بناها و محوطه‌‌های تاریخی؛ میراث یادآوری

نمایش فیلم میدان بی‌حصار

40

26/3/1393

دکتر حکمت‌الله ملاصالحی

بازخوانی حافظه و هویت در معماری یادمانی ایران

41

30/4/1393

دکتر محسن عباسی هرفته

مهندس سعید محمود کلایه

سنت حفاظت معماری در ایران با تأکید بر شواهد تاریخی حفاظت در مسجد جامع اصفهان

اصول و روش‌های پاکسازی بدنه‌ها و مصالح تاریخی

42

27/5/1393

 مهندس نجمه موسی‌تبار

مهندس مونا مرادی

بزرگداشت هفتمین سالگرد درگذشت دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی؛ نویافته‌های معماری دورۀ

اسلامی:

سنگ‌بست مجموعه‌ای تاریخی از دورۀ غزنویان

جایگاه دکتر شیرازی در تاریخ‌پژوهی معماری ایران

43

24/6/1393

مهندس نیره سادات موسوی

مهندس انوشه پیربادیان

شناخت ساختار تاریخی شهر؛ امکانی برای حفاظت و بازآفرینی شهر امروز

عکاسی معماری از تاریخچه تا اجرا

44

28/7/1393

مهندس سارا مهرعلی زاده

مهندس کاوه منصوری

مستندسازی دیجیتالی از مجموعه بناهای از دست رفته در بجنورد (مجموعۀ مفخم)

نویافته‌هایی از مسجد جامع فریومد

45

26/8/1393

دکتر غزال کرامتی

مهندس محمدرضا حائری

آب  در اوستا

 قنات‌های ایران و میراث جهانی کشاورزی

46

24/9/1393

دکتر مهناز اشرفی

مهندس آرزو فیض‌اله بیگی

دکتر علی افضل

خلاصه‌ای از گزارش مجمع عمومی ایکوموس بین المللی

کاربرد ابزار و علوم ژئوماتیک در ثبت، مستندسازی و حفاظت از میراث فرهنگی

معرفی سامانۀ پهباد فوتوگرامتری (نقشه‌برداری به‌کمک هواپیمای بدون سرنشین)

47

29/10/1393

دکتر میثم لباف خانیکی

مهندس مسعود عطارها

تأملی در ماهیت و کارکرد چارتاقی بازۀ هور بر اساس یافته‌های باستان‌شناختی

یک تجربۀ آموزشی در احیای میراث کشاورزی (چال سنبک در کویر آران و بیدگل)

48

14/11/1393

دکتر مارکوس ریتر

تصور عامۀ شاه عباس و تدابیر بصری در نقاشی دیواری سردر قیصریه در اصفهان

49

27/11/1393

دکتر علی اسدی

آبراه‌های زیرزمینی تختگاه تخت جمشید بر اساس کاوش‌های باستان‌شناسی

50

11/12/1393

دکتر مارکو جیووانی برامبیلا

دکتر فرهاد نظری

مرمت گنبد سلطانیه و فناوری‌های جدید

تعامل با محیط زیست از منظر میراث فرهنگی ناملموس

51

پیمایش به بالا