بیانیۀ ایکوموس بین‌المللی دربارۀ لزوم احترام به قوانین بین‌المللی بشردوستانه، حمایت از شهروندان غیرنظامی، و پاسداشت میراث فرهنگی در غزه

در هفته گذشته، ایکوموس بین‌الملل با وحشت و ناامیدی شاهد حملاتی که وصف آن در کلام نمی‌گنجد، تلفات جانی، و رنجی بود که بر غیرنظامیانِ فلسطین اشغالی و فلسطین ـ که باز هم در این درگیری سنگین‌ترین بها را می‌پردازند ـ وارد آمد، از جمله بر اعضای ما و خانواده‌هایشان. ما عمیق‌ترین تسلیت و همبستگی خود را به همۀ آنها که عزیزان خود را از دست داده‌اند و همچنان از دست می‌دهند، ابراز می‌کنیم.
با توجه به وضعیت غزه و نیز با توجه به گسترش روزافزون آن در منطقه، ما به همه طرف‌های درگیر در منازعات و کسانی که بر آنها تأثیر دارند، یادآوری می‌کنیم که در این منطقه بسیاری از ارزشمندترین و مقدس‌ترین مکان‌های بشریت قرار دارد و نیز مؤسسات و افرادی که آنها را مراقبت و مطالعه می‌کنند. این میراث فرهنگی بی‌همتا برای همۀ جوامع زندۀ وابسته به آن اهمیتی حیاتی دارد. بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه، احترام به میراث فرهنگی و پاسداشت آن اختیاری نیست، و تخریب عمدی آن جنایت جنگی به شمار می‌آید.
در مواجهه با این فاجعۀ رو به تزاید، ما به نام انسانیت مشترکمان، محترم شمردنِ حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حفاظت و امنیت غیرنظامیان را به شدت خواستاریم.

پیمایش به بالا