ششمین جلسۀ گروه تخصصی متن برگزار شد

ششمین جلسۀ گروه تخصصی متن طبق برنامۀ اعلام شده، در روز چهارشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۰۰ با شرکت ۲۷ نفر از اعضا به‌صورت حضوری و برخط در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل شد. ابتدا خانم دکتر شکری، رئیس گروه تخصصی، ضمن خوش‌آمدگویی به اعضای حاضر و بر خط، دستور جلسه را اعلام فرمودند. در ادامه ایشان از آقای دکتر مهدی حجت، رئیس مؤسسۀ ایکوموس ایران، تقاضا کردند تا ادامۀ مباحث جلسه پیشین دربارۀ طبقه‌بندی موضوعات گروه متن و زیرمجموعه‌های هرکدام بیاناتی را عنوان کنند. آقای دکتر مهدی حجت با اشاره به مباحث جلسۀ قبل، عنوان فرمودند که هر یک از دسته‌ها می‌تواند زیرمجموعه‌هایی را شامل شود که هرکدام از اعضای گروه متن با توجه به علایق و زمینۀ کاری خودشان موضوعی را در آنها انتخاب یا پیشنهاد دهند. سپس یک نمونه را توصیف و پروژه های خروجی محتمل را شرح دادند.
سپس فهرست گردآوری شده از هفتۀ گذشته ارائه شد تا حضار دربارۀ آن گفت‌وگو و پیشنهادهای خود را عنوان کنند. در ادامه برخی از اعضای گروه مواردی مانند تهدیدات معطوف به میراث فرهنگی، انتقال میراث فرهنگی حق اجتماعی است، و پروژه های قابل استخراج از این مباحث و چند موضوع دیگر را عنوان کردند. دکتر مهدی حجت همچنین به لزوم تبیین پروژه برای هریک از اعضا با وقت مشخص (به‌طور مثال سه ماه) تأکید کردند. همچنین از اعضای هیئت مدیره خواسته شد تا جلسه‌ای جداگانه برای تنظیم فهرست موضوعات و زیرمجموعه‌های آنها اختصاص دهند و آن را در جلسۀ آینده ارائه دهند.
برخی اعضای گروه تخصصی موضوعاتی را عنوان و برای انتخاب پروژه مشورت گرفتند که از آنها خواسته شد با تحقیقات بیشتر در آن حوزه در جلسۀ آینده برای پذیرفتن آن مبحث اعلام آمادگی نمایند.
برنامۀ بعدی معرفی کتاب هشتی بود که نویسندۀ محترم آن، آقای دکتر کاظم مندگاری، به صورت میهمان در این جلسه حضور یافتند و کتاب خود را معرفی کردند. در این برنامه دکتر مندگاری در خصوص زمینه‌ها و اهداف و طریقۀ تألیف کتاب به صورت مصور گزارش دادند. ایشان اعلام کردند که در صورت وجود پشتیبان تدوین جلدهای بعدی این کتاب به صورت یک مجموعه میسر خواهد بود. جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ روز چهارشنبه ساعت ۱۵ برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا