پنجمین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد

پنجمین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان طبق برنامۀ اعلام‌شده در روز دوشنبه، ۱۷ مهر ساعت ۱۵-۱۷ برگزار شد با شرکت حضوری و مجازی ۱۴ نفر از اعضای گروه تخصصی برگزار شد. در این جلسه جناب آقای منصوری و سرکار خانم درخشان و نیز جناب آقای نوروزی که به‌عنوان مهمان در جلسه حاضر شده بودند، از تجربیاتشان در زمینۀ آموزش میراث فرهنگی برای کودکان سخن گفتند. سپس اعضای گروه، خانم جمدی‌یان و آقای کوفگر تجربیات خود را در این زمینه عنوان کردند.
در ادامه دربارۀ لزوم برقراری ارتباط گروه‌های فعال در زمینۀ میراث فرهنگی و کودکان از طریق مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران و راه‌های تأثیرگذاری عمیق‌تر (مانند آموزش غیرمستقیم و همراه با بازی) به کودکان صحبت و تبادل نظر شد.
مقرر شد که اعضای گروه فهرستی از اقداماتی تهیه کنند که قابلیت اجرا در این گروه دارد.

پیمایش به بالا