سلسله وبینارهای کمیتۀ بین‌المللی علمی میراث معماری گلین

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی

سلسله وبینارهای ۲۰۲۳ کمیتۀ بین‌المللی علمی میراث معماری گلین اقدامات این کمیته را در پنج موضوع فعالیت آن معرفی خواهد کرد: زمین‌لرزه، فناوری، باستان‌شناسی، کاربست، و منظر.
هر یک از وبینارها شامل ارائۀ مسئول موضوع و یک متخصص نوخاسته خواهد بود.

برنامه:
جمعه ۲۹ سپتامبر (۷ مهر). زمینلرزه
ناتالیا خورکرا از شیلی، مسئول / النا دِ سانتیس از ایتالیا، متخصص نوخسته

پنجشنبه ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر). فناوری
باکونیرینا راکوتومامونی از بلاروس، مسئول / جولیتا بارادا از آرژانتین، متخصص نوخاسته

چهارشنبه ۲۵ اکتبر (۳ آبان). باستان‌شناسی
مسعود نخعی از ایران، مسئول / آلیسون کاویکیو از آمریکا، متخصص نوخاسته

چهارشنبه ۲۲ نوامبر (۱ آذر). کاربست
ایون روبنشتاین از آمریکا، مسئول / تنهنان بشیر شریف از الجزایر، متخصص نوخاسته

چهارشنبه ۶ دسامبر (۱۵ آذر). منظر
ژورژی توماشی از آرژانتین،‌ مسئول / آلیسا باری از گینه، متخصص نوخاسته

کلیۀ وبینارها در ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی (۲۰:۳۰ به وقت تهران) و در سکوی زوم برگزار می‌شود.

صفحۀ فیس‌بوک کمیته: B2n.ir/q43764
برای ورود به وبینار: B2n.ir/u49805

پیمایش به بالا