اطلاعیه تجدید عضویت و ثبت نام جدید برای دریافت کارت ۲۰۲۴ ایکوموس جهانی

به آگاهی اعضای ایکوموس و سایر علاقه‌مندان واجد شرایط می‌رساند که برای دریافت کارت عضویت ۲۰۲۴ ایکوموس جهانی طبق تقویم زیر می‌توانند عمل کنند:

  • ۱ اکتبر ۲۰۲۳ (۹ مهر ۱۴۰۲) تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳ (۹ دی ۱۴۰۲): تجدید عضویت و پذیرش اعضای جدید و مرحلۀ اول صدور کارت برای تجدید عضویت و اعضای جدید
  • ۳۱ می ۲۰۲۴ (۱۱ خرداد ۱۴۰۳): آخرین مهلت برای تجدید عضویت
  • ۱۵ تا ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۴ (۲۵ تیر تا ۹ مرداد ۱۴۰۳): مرحلۀ دوم صدور کارت برای تجدید عضویت و اعضای جدید
  • پایان اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳): مرحلۀ سوم صدور کارت ویژۀ اعضای جدید.

یادآوری می‌شود عزیزانی که تمایل به دریافت کارت ۲۰۲۳ دارند می‌توانند تا ۹ آبان ۱۴۰۲ برای دریافت آن اقدام کنند.

پیمایش به بالا