سمپوزیوم طراحی و اجرای آموزش و پرورش برای حفاظت از میراث ساخته شده

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)

سمپوزیوم ۲۰۲۳ کمیتۀ بین‌المللی علمی آموزش و پرورش ایکوموس جهانی

سمپوزیوم طراحی و اجرای آموزش و پرورش برای حفاظت از میراث ساخته شده با همکاری ایکوموس هلنیک (یونان) و با حمایت مدرسۀ معماری دانشگاه صنعتی ملی آتن برگزار می‌شود.
سمپوزیوم سال جاری کمیتۀ بین‌المللی علمی آموزش و پرورش ایکوموس بر اجرای ظرفیت‌سازی در محیط‌های سازمانی و آموزشی تمرکز خواهد کرد. این سمپوزیوم شامل سخنرانی‌های اصلی‌ای مربوط به آموزش و پرورش به عمل درآمده در محوطۀ حفاظتی آکروپلیس آتن و نیز در درس‌های حفاظت معماری و شهر در دانشگاه صنعتی ملی آتن خواهد بود. اعضای تخصصی کمیتۀ بین‌المللی علمی آموزش و پرورش نیز تجربیات خود را به اختصار ارائه خواهند کرد.

  • زمان: ۱۲ ـ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۰ـ۲۱ مهر ۱۴۰۲)
  • مکان: آتن / برخط
  • فرصت ثبت نام: تا ۵ اکتبر (۱۳ مهر)
  • برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: B2n.ir/r60297
پیمایش به بالا