سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان در تاریخ 3 مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱5-۱7 با شرکت حضوری و مجازی ۱۱ نفر از اعضای گروه تخصصی برگزار شد. ابتدای جلسه به بحث و گفتگو پیرامون تغییر روز جلسه بنا به شرایط اعضا اختصاص یافت. در ادامه آقای دکتر مهدی حجت، رئیس ایکوموس ایران، به هدف و اهمیت تشکیل گروه های تخصصی و به تفصیل در مورد هدف این گروه که مخاطبان آن کودکان هستند، اشاره نمودند. ایشان در ادامه به اهمیت ایجاد فهرست راه‌های علاقه به میراث فرهنگی، اهمیت راه‌های ایجاد علاقه، برانگیختن آتش عشق به میراث فرهنگی و انتقال ارزش میراث فرهنگی به کودکان پرداختند. در انتهای صحبت ایشان انیمیشنی از موزۀ لوور که ارزش‌های آثار موزه را به کودکان آموزش می‌داد، برای همگان به نمایش گذاشته شد. سپس حضار بحث و گفتگو در مورد طرق ایجاد انگیزه در کودکان نسبت به میراث فرهنگی را ادامه دادند.
در این جلسه به ویژه برنامۀ جلسۀ آتی که به مناسبت روز کودک است، اشاره شد. در انتها مقرر گردید جلسات این گروه تخصصی به صورت یک هفته در میان با تغییر روز تداوم یابد و در جلسۀ آتی اعضا به تناسب علاقه خود فهرستی از راه‌های ایجاد علاقه به میراث فرهنگی در کودکان را تهیه و در مورد چگونگی انجام آن بحث و گفتگو کنند.

پیمایش به بالا