برگزاری چهارمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه

چهارمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه طبق برنامۀ اعلام شده، در روز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲، با شرکت حضوری و مجازی شش نفر از اعضا برگزار شد. در این جلسه ابتدا دکتر مهدی حجت در بارۀ اینکه از چه راه‌ها و ابزارهایی می‌شود چه محتوایی را برای عموم مردم ارائه داد تا میراث فرهنگی را بشناسند، توضیح دادند. سپس آقای توحیدپور، بحثی همراه با اسلاید دربارۀ هدف گروه تخصصی، ابزارها و راه‌ها، نیازها، و مشکلات مطرح نمودند که اعضا راجع به آن گفت‌وگو کردند.
در انتها، خانم هانیه دبیری انیمیشنی از موزۀ لوور که ارزش‌های آثار موزه را به کودکان آموزش می‌داد، برای همگان به نمایش گذاشتند.
جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

پیمایش به بالا