پیام ایکوموس جهانی به مناسبت تخریب آثار تاریخی در مغرب در اثر زمین‌لرزه

ایکوموس از تلفات جانی و تخریبی که به سبب زمین‌لرزۀ روز جمعه ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) ــ که مرکز آن در استان حوز، در جنوب شرقی مراکش بود، عمیقاً متأسف است. طبق اخبار رسیده خانه‌ها و بناهای عمومی اهالی این منطقه و شهر میراث جهانی مراکش، و همچنین مسجد اعظم تینمل که در فهرست پیشنهادی مغرب برای ثبت جهانی قرار دارد، دچار آسیب شده‌اند.
ایکوموس که مجمع عمومی سال ۲۰۱۹ خود را میهمان شهر مراکش بود، با همکاران خود در ایکوموس مغرب در تماس است ــ که بی‌درنگ فعال شده‌اند و برخی اعضای آن در منطقۀ تحت اثر زلزله حاضرند.
ایکوموس مراتب همدردی و تسلیت خود را به ایکوموس مغرب ابراز می‌کند و برای حمایت از آنها در تلاش‌هایشان آماده است.

پیمایش به بالا