سومین جلسۀ گروه تخصصی رسانه برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی رسانه با شرکت حضوری و مجازی هشت نفر از اعضا در زمان مقرر شده، ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۶-۱۸ برگزار شد.
مهم‌ترین موضوع این جلسه تعریف اهداف و وظایف برای این گروه بود. اعضاء کارگروه امیدوار هستند به برنامه‌ای مدون و مشخص برای سیاست‌های رسانه ای ایکوموس ایران برسند. در این مسیر هر یک از حاضران پیشنهادهایی داشت تا به‌واسطۀ آن بتوان برنامه‌هایی برای ایجاد حساسیت و علاقه و تعهد نسبت به میراث فرهنگی در مردم تبیین کرد.
در پایان جلسه دکتر کلانتری گزارش تصویری‌ای که از تخریب بافت تاریخی کاشان تهیه کرده بودند، برای حضار پخش کردند.
جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا